FF FBDUpCZV Dějiny umění
Název anglicky: Art History
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-DU_ Dějiny umění

Doporučený průchod studijním plánem

Podzimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1701Periods of Art History I: from Prehistory to Trajan A. Palladinozk 2/4/010 --
FF:DU1702Epochy dějin umění II: Středověk, migrace a zrození Evropy I. Folettizk 2/4/010 --
FF:DU1705Uvedení do studia dějin umění I. O. Jakubeczk 2/4/06 --
FF:DU1706Uvedení do studia dějin umění II. I. Folettik 2/4/06 -P
FF:DU1707Křesťanská ikonografie Z. Frantovázk 2/0/04 --
36 kreditů

Jarní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1703Epochy dějin umění III: Raně novověká Evropa a koncept umělce P. Suchánekzk 2/4/010 --
FF:DU1704Epochy dějin umění IV: Současný svět, Romantismus, Performance a Globalizace A. Pomajzlovázk 2/4/010 --
FF:DU1706aPostupová ročníková práce I. Folettik 0/0/0 Konzultace.- --
FF:DU1708Profánní ikonografie R. Nokkala Miltovázk 2/0/04 --
24 kreditů