FF FBPHpCZV Filozofie
Název anglicky: Philosophy
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-PH_ Filozofie

Doporučený průchod studijním plánem

Podzimní semestr

- povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHBD1Dějiny filozofie I J. Petrželkazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 1P
FF:PHBL1Logika I J. Raclavskýzk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 1Z
FF:PHBUÚvod do filozofie D. Pichovák 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 1Z
15 kreditů

- povinně volitelné předměty

Posluchač musí absolvovat 2 kurzy z povinně volitelných předmětů (6 kreditů) podle vlastního výběru z této nabídky katedry:

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0102Seminář k Dějinám filosofie I J. Krobz 0/2/03 --
FF:PH0192Filosofie náboženství J. Krobz 0/0/0 e-learning.3 --
FF:PH01100Základy religionistiky J. Krobk 1/13 --
FF:PH01108Filozofie a [...] J. Krobk 2/0/03 --
FF:PH0108Aristotelés I - systém, metodologie a metafyzika J. Krobk 2/0/03 --
15 kreditů

Jarní semestr

- povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHBD2Dějiny filozofie II J. Petrželkazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 2P
FF:PHBL2Logika II J. Raclavskýzk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 2Z
FF:PHBPProseminář M. Pichazk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 2Z
15 kreditů

- povinně volitelné předměty

Posluchač musí absolvovat 2 kurzy z povinně volitelných předmětů (6 kreditů) podle vlastního výběru z této nabídky katedry:

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0212Antický novoplatónismus J. Krobk 2/0/03 --
FF:PH0239Seminář k Dějinám filosofie II J. Krobz 0/2/03 --
FF:PH0244Aristotelés - "druhá" filosofie a praktické vědy J. Krobk 2/0/03 --
FF:PH02109Filosof Karel Vorovka - jeho život, dílo a ohlas J. Krobz 1/1/03 --
12 kreditů