FF FBREpCZV Novořecký jazyk a literatura
Název anglicky: Modern Greek Language and Literature
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-RE_ Novořecký jazyk a literatura

Doporučený průchod studijním plánem

Podzimní semestr

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:REBc01Úvod do studia novořečtiny K. Bočková Loudovázk 1/1/04 1-
FF:REBc03Novořecká mluvnice I N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 1-
FF:REBc07Askisis me lektora I K. Bočková Loudováz 0/2/03 1-
12 kreditů

Jarní semestr

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:MED11Řecká literatura středověku a novověku K. Petrovićovázk 1/1/04 2-
FF:REBc04Novořecká mluvnice II N. Votavová Sumelidisováz 1/3/05 2-
FF:REBc08Askisis me lektora II K. Bočková Loudováz 0/2/03 2-
12 kreditů