FF FBFAVpCZV Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-FAV_ Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Předměty tohoto programu jsou nabízeny také samostatně v programu Celoživotní vzdělávání - Studium jednotlivých předmětů na Filozofické fakultě MU (více informací o této formě vzdělávání).

Realizace studia:

Program lze realizovat v rámci prezenčního i kombinovaného studia.

 

Podmínky přijetí:

  1. podání přihlášky
  2. ukončená SŠ
  3. max. počet přijatých: 3 (rozhoduje pořadí dle podání přihlášky)

 

Rámcové podmínky studia:

Frekventanti absolvují kurzy za stejných podmínek jako studenti řádného studia:

  1. Kurzy navštěvují spolu s řádnými studenty.
  2. Příslušné kurzy si zapisují na začátku semestru.
  3. Kurzy ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období (viz informace o celoživotním vzdělávání na FF MU: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot).
 

Cena:

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání 40 kreditů za povinné předměty. Celkem: 40 kreditů x 600,- Kč, tj. 24.000,- Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru.
 

Efekt studia:

Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému studiu za následujících podmínek:

  1. Absolvování kompletního dvousemestrálního studijního plánu a zisk příslušného počtu kreditů.
  2. Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia a požádat o prominutí přijímací zkoušky.

Frekventanti si vyzkoušejí systém univerzitního studia a otestují i míru svého studijního zájmu a dispozic.

Výukový program CŽV má význam dlouhodobého a soustředěného přípravného kursu, který může radikálně zvýšit šance u přijímací zkoušky.

Podzimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVBPa010Úvod do studia filmu R. Kokešzk 2/0/05 --
FF:FAVBPa100Úvod do metodologie historického výzkumu Š. Gmiterkovázk 0/2/05 --
FF:FAVBPa020Dějiny filmových teorií před rokem 1945 P. Skopalzk 2/0/05 --
FF:FAVBPa040Dějiny české kinematografie I M. Večeřazk 2/0/2 Filmové projekce.5 --
20 kreditů

Jarní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVBPa080Rozbor filmového stylu R. Kokešzk 0/4/05 --
FF:FAVBPa090Rozbor filmového vyprávění R. Kokešzk 0/4/05 --
FF:FAVBPa030Dějiny filmových teorií po roce 1945 P. Skopalzk 2/0/05 --
FF:FAVBPa050Dějiny české kinematografie II J. Blažejovskýzk 8/0/05 --
20 kreditů