FF FBFAVpCZV Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-FAV_ Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Doporučený průchod studijním plánem

Podzimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVBPa010Úvod do studia filmu R. Kokešzk 2/0/05 --
FF:FAVBPa100Úvod do metodologie historického výzkumu Š. Gmiterkovázk 0/2/05 --
FF:FAVBPa020Dějiny filmových teorií před rokem 1945 P. Skopalzk 2/0/05 --
FF:FAVBPa040Dějiny české kinematografie I M. Večeřazk 2/0/2 Filmové projekce.5 --
20 kreditů

Jarní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVBPa080Rozbor filmového stylu R. Kokešzk 0/4/05 --
FF:FAVBPa090Rozbor filmového vyprávění R. Kokešzk 0/4/05 --
FF:FAVBPa030Dějiny filmových teorií po roce 1945 P. Skopalzk 2/0/05 --
FF:FAVBPa050Dějiny české kinematografie II J. Blažejovskýzk 8/0/05 --
20 kreditů