FF FBVHkCZV Hudební věda
Název anglicky: Musicology
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-VH_ Hudební věda

Doporučený průchod studijním plánem

podzimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HVK_01aÚvod do hudební vědy P. Macekzk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 --
FF:HVK_02aProseminář I. P. Macekz 0/0/0 4 hodiny + 4 hodiny individuálních konzultací.4 --
FF:HVK_04Hudební nauka J. Perutkovák 0/0/0 4 hodiny + 4 hodiny individuálních konzultací.6 --
FF:HVK_08Intonace J. Perutkovák 0/0/0 4 hodiny + 4 hodiny individuálních konzultací.6 --
FF:HVK_801Dějiny hudby: do počátku novověku V. Maňaszk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 --
28 kreditů

jarní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HVK_02bProseminář II. P. Macekz 0/0/0 4 hodiny + 4 hodiny individuálních konzultací.4 --
FF:HVK_05Harmonie J. Perutkovázk 0/0/0 4 hodiny + 4 hodiny individuálních konzultací.6 --
FF:HVK_06Kontrapunkt J. Perutkovázk 0/0/0 8 hodin + 4 hodiny individuálních konzultací.6 --
FF:HVK_802Dějiny hudby: renesance a rané baroko V. Maňaszk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 --
22 kreditů