FF FNVKDUApH Visual Cultures and Art History
Název anglicky: Visual Cultures and Art History
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-DUA_ Visual Cultures and Art History

Compulsory courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1901Images, Media and Migrations: the Visual Cultures of the Medieval Worlds I. Folettiz 2/0/28 1Z
FF:DU1902Reflections and New Perspectives on Visual Cultures in the Early Modern Period O. Jakubecz 2/0/28 1Z
FF:DU1903Debates and Topics in the Study of Modern and Contemporary Visual Cultures L. Kesnerz 2/0/28 1Z
FF:DU1904Seminar: Transdisciplinary Approaches to Visual Cultures I. Folettizk 0/0/26 1P
30 kreditů

Selective course

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1906Laboratory research in Humanities A I. Folettiz 0/2/615 2P
FF:DU1907Laboratory research in Humanities B O. Jakubecz 0/2/615 2P
30 kreditů

M.A. Thesis

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1911Seminar to the master thesis I. Folettiz 0/2/615 4P
FF:DU1912Writing of master thesis I. Folettiz 0/0/815 4P
FF:DU1917Final Master State Examination O. Jakubecz 0/0/0- 4P
30 kreditů

Optional courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DU1913Article accepted for publication I. Folettiz 0/0/45 --
FF:DU1914Short term internship Z. Frantováz 0/0/45 --
FF:DU1915Participation to a scholarly conference A. Palladinoz 0/0/45 --
FF:DU1916Public lecture A. Palladinoz 0/0/45 --
20 kreditů