FF FDHIkJ Historie
Název anglicky: History
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: FF D-HI_ Historie

Povinné předměty - filozofie a cizí jazyky (25 kreditů)

V průběhu studia musí posluchači získat 5 kreditů za libovolně zvolený cizí jazyk a 20 kreditů za předmět Filozofie pro doktorské studium.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium J. Mikešovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_SŠpanělský jazyk pro doktorské studium V. De Azevedo Camachozk 0/0/05 --
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 6x2 hodiny.10 --
FF:PHDZ2Filozofie pro doktorské studium 2 J. Krobk 0/0/0 3x2 hodiny za semestr.10 --
40 kreditů

Povinné předměty (215 kreditů)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIDA01aPramenné studium, výzkum I M. Wihodaz 0/0/010 1-
FF:HIDA01bPramenné studium, výzkum II M. Wihodaz 0/0/010 2-
FF:HIDA01cPramenné studium, výzkum III M. Wihodaz 0/0/010 3-
FF:HIDA01dPramenné studium, výzkum IV M. Wihodak 0/0/010 4-
FF:HIDA02aDoktorská čtení I D. Nečasovák 0/0/05 1-
FF:HIDA02bDoktorská čtení II D. Nečasovák 0/0/05 2-
FF:HIDA02cDoktorská čtení III D. Nečasovák 0/0/05 3-
FF:HIDA02dDoktorská čtení IV D. Nečasovák 0/0/05 4-
FF:HIDA03aHostovské přednášky I T. Malýz 0/0/05 1-
FF:HIDA03bHostovské přednášky II T. Malýz 0/0/05 2-
FF:HIDA03cHostovské přednášky III T. Malýz 0/0/05 3-
FF:HIDA03dHostovské přednášky IV T. Malýz 0/0/05 4-
FF:HIDA04aTextový seminář I L. Fasoraz 0/0/010 5-
FF:HIDA04bTextový seminář II L. Fasoraz 0/0/010 6-
FF:HIDA04cTextový seminář III L. Fasoraz 0/0/010 7-
FF:HIDA04dTextový seminář IV L. Fasoraz 0/0/013 8-
FF:HIDA05aNěmčina I T. Knozz 0/0/05 5-
FF:HIDA05bNěmčina II T. Knozzk 0/0/05 6-
FF:HIDA06Historiografie J. Hanušzk 0/0/012 7-
FF:HIDA07Odborná publikace M. Wihodaz 0/0/020 --
FF:HIDA08Zahraniční studijní pobyt M. Wihodaz 0/0/020 --
FF:HIDA09Teze disertační práce (autoreferát) M. Wihodaz 0/0/05 8-
FF:HIDA10Disertační práce M. Wihodaz 0/0/025 8-
215 kreditů