PrF VESP09 Land Registry Administration
Name in Czech: Katastrální správa
Bachelor's combined specialized
Included in the programme: PrF VESP_ Administrative Law

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PrF:BV403ZkSocial Communication M. Urbanovázk 12/05 4-
PrF:BZ106KBasics of Academical Writing T. Machalovák 4/0/02 1-
PrF:BZ209KLegal Informatics J. Haraštak 0/8/04 2-
PrF:MVE002KComputer Processing of Scientific Text M. Kolkak 0/0/01 2-
12 credits
Jazyky

Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Jazykového minima pro bakaláře.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PrF:BZ502KBasics of a Foreign Language for Bachelors - English R. Doupovcovák 0/105 5Z
PrF:BZ503KRudiments of a Foreign Language for Bachelors - German E. Šrámkovák 0/105 5Z
10 credits

Bakalářská práce (min 10kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PrF:BM506ZDiploma Seminar I D. Sehnálekz 0/0/03 5P
PrF:BM604ZDiploma Seminar II D. Sehnálekz 0/0/03 6P
6 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PrF:BZ102ZkIntroduction to the Theory of the State K. Šimáčkovázk 12/06 1-
PrF:BZ101ZkLegal Theory J. Harvánekzk 12/0/07 1Z
PrF:BZ105ZkThe Fundamentals of International and European Union Law F. Křepelkazk 12/0/07 1-
PrF:BZ210ZkBasics of Administrative Law P. Průchazk 16/0/08 2Z
PrF:BZ207ZkConstitutional Law for Bachelors J. Svatoňzk 12/0/06 2-
PrF:BZ208KCivil Law for Bachelors M. Seluckák 12/0/07 2-
PrF:BZ304ZkCivil Law for Bachelors II M. Seluckázk 12/0/07 3-
PrF:BZ305ZkCivil Procedural Law E. Dobrovolnázk 12/0/07 3-
PrF:BZ306ZkBasics of Financial Law P. Mrkývkazk 12/0/07 3-
PrF:BZ308ZkIntroduction to Commercial Law R. Rubanzk 12/0/07 3-
PrF:BZ401ZkAdministrative Procedural Law II A. Klikovázk 10/0/07 4P
PrF:BZ307KAdministrative Procedural Law I A. Klikovák 12/0/06 3P
82 credits

Selective courses

Blok 1

Při volbě povinně volitelných předmětů musí student získat tolik kreditů za tyto předměty, aby jeho celková výše kreditů za úspěšně absolvované předměty během studia činila minimálně 180 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PrF:BV101ZkThe History of the Czech Public Administration J. Tauchenzk 12/0/05 1-
PrF:BV102ZkRoman Law (Real Rights and Law of Obligations) and History of Private Law R. Černochzk 12/0/05 1-
PrF:BV103ZkFundamentals of Czech Political System Z. Koudelkazk 12/05 1-
PrF:BV301ZkSelected Chapters in Sociology of Law M. Urbanovázk 12/05 3-
PrF:BV302ZkSelected Chapters in Psychology of Law T. Sobekzk 12/0/05 3-
PrF:MVE002KComputer Processing of Scientific Text M. Kolkak 0/0/01 1-
PrF:MX003KThe Twilight of Constitutionalism L. Vyhnánekk 2/0/03 6-
PrF:BVD004KTax Administration P. Mrkývkak 12/05 6-
PrF:BVD005KThe Legal Status of Experts and Rules of their Profession A. Klikovák 12/0/05 6-
PrF:BVV10KStudent Research and Professional Activities E. Dobrovolnák 0/05 6-
PrF:BV202ZkThe History of Criminal Law L. Vojáčekzk 12/05 2-
PrF:BV203ZkEconomics J. Blažekzk 12/05 2-
PrF:BV204ZkManagement J. Schweiglzk 12/05 2-
PrF:BV401ZkPublic Finance E. Tomáškovázk 12/0/05 4-
PrF:BV402ZkPersonal Management J. Schweiglzk 12/05 4-
69 credits

Specializační část

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PrF:BM404ZkFinance of Local Administration I. Pařízkovázk 12/0/07 4-
PrF:BM405KSelected Administrative Proceedings Questions J. Jurníkovák 12/0/05 4-
PrF:BZ403KBasics of Substantive Criminal Law and Procedural Criminal Law I J. Provazníkk 12/0/06 4-
PrF:BZ402ZkTax Administration M. Radvanzk 12/0/06 4-
PrF:BZ405ZkLabour Law M. Galvaszk 12/0/08 4-
PrF:BZ406ZkEnviromental Law Basics V. Vomáčkazk 12/0/07 4Z
PrF:BM505ZkBasics of Administrative Science S. Skulovázk 12/0/08 5-
PrF:BZ504ZkBasics of Substantive Criminal Law and Procedural Criminal Law E. Brucknerovázk 12/07 5-
PrF:BN507KBasics of Land Law I J. Tkáčikovák 12/0/07 5P
PrF:BN508ZkLegal Regulation of Property Taxation M. Radvanzk 12/0/07 5-
PrF:BN605ZkBasics of Land Law II J. Tkáčikovázk 12/05 6P
PrF:BN606KLand Registry I. Průchovák 12/03 6Z
76 credits

Selective courses