PrF VESP09 Katastrální správa
Název anglicky: Land Registry Administration
bakalářský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PrF VESP_ Veřejná správa

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou součástí, a to obhajoby bakalářské práce, a z ústní zkoušky z předmětů určených studijním plánem. Předměty určené studijním plánem: Právní nauka, Správní právo a Katastrální správa a pozemkové právo. Ke státní zkoušce může být připuštěn student, který splnil všechny podmínky předepsané studijním plánem.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Zápis stavby do katastru nemovitostí
Věcná břemena zapisovaná do katastru nemovitostí
Vodní díla na cizích pozemcích se zaměřením na pozemky ve vlastnictví státu
Poznámka v katastru nemovitostí
Obnova katastrálního operátu
Veřejný statek pozemkového práva – poučení z minulosti pro budoucnost


Doporučený průchod studijním plánem

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BV403ZkSociální komunikace M. Urbanovázk 12/05 4-
PrF:BZ106KZáklady akademického psaní T. Machalovák 4/0/02 1-
PrF:BZ209KPrávní informatika J. Haraštak 0/8/04 2-
PrF:MVE002KPočítačové zpracování odborného textu M. Kolkak 0/0/01 2-
12 kreditů
Jazyky

Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Jazykového minima pro bakaláře.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BZ502KJazykové minimum pro bakaláře – angličtina R. Doupovcovák 0/105 5Z
PrF:BZ503KJazykové minimum pro bakaláře – němčina E. Šrámkovák 0/105 5Z
10 kreditů

Bakalářská práce (min 10kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BM506ZDiplomový seminář pro studenty oboru Veřejná správa I D. Sehnálekz 0/0/03 5P
PrF:BM604ZDiplomový seminář pro studenty oboru Veřejná správa II D. Sehnálekz 0/0/03 6P
6 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BZ102ZkÚvod do státovědy K. Šimáčkovázk 12/06 1-
PrF:BZ101ZkPrávní nauka J. Harvánekzk 12/0/07 1Z
PrF:BZ105ZkZáklady mezinárodního a evropského práva F. Křepelkazk 12/0/07 1-
PrF:BZ210ZkZáklady správního práva P. Průchazk 16/0/08 2Z
PrF:BZ207ZkÚstavní právo pro bakaláře J. Svatoňzk 12/0/06 2-
PrF:BZ208KObčanské právo hmotné pro bakaláře I M. Seluckák 12/0/07 2-
PrF:BZ304ZkObčanské právo hmotné pro bakaláře II M. Seluckázk 12/0/07 3-
PrF:BZ305ZkZáklady civilního procesu E. Dobrovolnázk 12/0/07 3-
PrF:BZ306ZkZáklady finančního práva P. Mrkývkazk 12/0/07 3-
PrF:BZ308ZkZáklady obchodního práva R. Rubanzk 12/0/07 3-
PrF:BZ401ZkZáklady správního práva procesního II A. Klikovázk 10/0/07 4P
PrF:BZ307KZáklady správního práva procesního I A. Klikovák 12/0/06 3P
82 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Při volbě povinně volitelných předmětů musí student získat tolik kreditů za tyto předměty, aby jeho celková výše kreditů za úspěšně absolvované předměty během studia činila minimálně 180 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BV101ZkDějiny české veřejné správy J. Tauchenzk 12/0/05 1-
PrF:BV102ZkDějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. Černochzk 12/0/05 1-
PrF:BV103ZkZáklady politického systému ČR Z. Koudelkazk 12/05 1-
PrF:BV301ZkVybrané kapitoly ze sociologie práva M. Urbanovázk 12/05 3-
PrF:BV302ZkVybrané kapitoly z psychologie práva T. Sobekzk 12/0/05 3-
PrF:MVE002KPočítačové zpracování odborného textu M. Kolkak 0/0/01 1-
PrF:MX003KThe Twilight of Constitutionalism L. Vyhnánekk 2/0/03 6-
PrF:BVD004KDaňové řízení P. Mrkývkak 12/05 6-
PrF:BVD005KPrávní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti A. Klikovák 12/0/05 6-
PrF:BVV10KStudentská vědecká a odborná činnost E. Dobrovolnák 0/05 6-
PrF:BV202ZkDějiny trestního práva L. Vojáčekzk 12/05 2-
PrF:BV203ZkEkonomie J. Blažekzk 12/05 2-
PrF:BV204ZkManagement J. Schweiglzk 12/05 2-
PrF:BV401ZkVeřejné finance E. Tomáškovázk 12/0/05 4-
PrF:BV402ZkOsobní management J. Schweiglzk 12/05 4-
69 kreditů

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:BM404ZkFinance územní samosprávy I. Pařízkovázk 12/0/07 4-
PrF:BM405KVybrané otázky správního procesu J. Jurníkovák 12/0/05 4-
PrF:BZ403KÚvod do trestního práva hmotného a procesního I J. Provazníkk 12/0/06 4-
PrF:BZ402ZkDaně a správa daní M. Radvanzk 12/0/06 4-
PrF:BZ405ZkZáklady pracovního práva M. Galvaszk 12/0/08 4-
PrF:BZ406ZkZáklady práva životního prostředí V. Vomáčkazk 12/0/07 4Z
PrF:BM505ZkZáklady správní vědy S. Skulovázk 12/0/08 5-
PrF:BZ504ZkÚvod do trestního práva hmotného a procesního II E. Brucknerovázk 12/07 5-
PrF:BN507KZáklady pozemkového práva I J. Tkáčikovák 12/0/07 5P
PrF:BN508ZkPrávní regulace zdanění majetku M. Radvanzk 12/0/07 5-
PrF:BN605ZkZáklady pozemkového práva II J. Tkáčikovázk 12/05 6P
PrF:BN606KKatastr nemovitostí I. Průchovák 12/03 6Z
76 kreditů

Povinně-volitelné předměty