PrF CZVPPV Právo a právní věda
Název anglicky: Law
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: PrF PR_ Právo a právní věda

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.