PrF CZVVYJU06 Vyšší justiční úředník
Název anglicky: Senior Officer of Justice
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PrF VYJU_ Vyšší justiční úředník

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.