PrF DPRP09 Římské právo
Název anglicky: Roman Law
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PrF DPRP_ Dějiny práva a římské právo

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PrF:DI1DIS01Disertace - plnění individuálního studijního plánu I J. Šilhánk 0/0/012 - P
PrF:DI1PED01Rozvoj pedagogických dovedností I J. Šilhánz 0/0/02 - P
PrF:DO1DEPR01Historickoprávní metody J. Tauchenz 0/0/05 - P
PrF:DO1RIPR02Prameny římského práva I. P. Salákz 0/0/03 - P
22 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PrF:DI2DIS02Disertace - plnění individuálního studijního plánu II J. Šilhánk 0/0/015 - P
PrF:DI2PED02Rozvoj pedagogických dovedností II J. Šilhánz 0/0/02 - P
PrF:DO2DEPR01Historickoprávní seminář I. J. Tauchenz 0/0/03 - P
PrF:DO2RIPR02Prameny římského práva II. P. Salákz 0/0/03 - P
PrF:DO2RIPR03Římské právo rodinné P. Salákz 0/0/02 - P
25 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PrF:DI3DIS03Disertace - plnění individuálního studijního plánu III J. Šilhánk 0/0/016 - P
PrF:DI3PED03Rozvoj pedagogických dovedností III J. Šilhánz 0/0/02 - P
PrF:DO3DEPR01Historickoprávní seminář II. J. Tauchenz 0/0/03 - P
PrF:DO3RIPR02Římské právo věcné P. Salákz 0/0/02 - P
PrF:DO3RIPR03Recepce římského práva I. P. Salákz 0/0/03 - P
26 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PrF:DI4DIS04Disertace - plnění individuálního studijního plánu IV J. Šilhánk 0/0/017 - P
PrF:DI4PED04Rozvoj pedagogických dovedností IV J. Šilhánz 0/0/02 - P
PrF:DO4DEPR01Historickoprávní seminář III. J. Tauchenz 0/0/03 - P
PrF:DO4RIPR02Římské právo dědické P. Salákz 0/0/02 - P
PrF:DO4RIPR03Recepce římského práva II. P. Salákz 0/0/03 - P
27 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PrF:DI5DIS05Disertace - plnění individuálního studijního plánu V J. Šilhánk 0/0/017 - P
PrF:DI5PED05Rozvoj pedagogických dovedností V J. Šilhánz 0/0/02 - P
PrF:DO5DEPR01Historickoprávní seminář IV. J. Tauchenz 0/0/03 - P
PrF:DO5RIPR02Římské právo obligační P. Salákz 0/0/05 - P
27 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PrF:DI6DIS06Disertace - plnění individuálního studijního plánu VI J. Šilhánk 0/0/018 - P
PrF:DI6PED06Rozvoj pedagogických dovedností VI J. Šilhánz 0/0/02 - P
PrF:DO6DEPR01Historickoprávní seminář V. J. Tauchenz 0/0/03 - P
PrF:DO6RIPR02Římské právo veřejné P. Salákz 0/0/05 - P
28 kreditů

7. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PrF:DI7DIS07Disertace - plnění individuálního studijního plánu VII J. Šilhánk 0/0/025 - P
PrF:DIV7PED07Rozvoj pedagogických dovedností VII J. Šilhánz 0/0/02 - -
27 kreditů

8. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PrF:DI8DIS08Disertace - plnění individuálního studijního plánu VIII J. Šilhánk 0/0/020 - P
PrF:DIV8PED08Rozvoj pedagogických dovedností VIII J. Šilhánz 0/0/02 - -
22 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PrF:DIINTERInternacionalizace J. Šilhánz 0/0/06 - P
PrF:DIKONFPrezentace na konferenci J. Šilhánz 0/0/02 - P
PrF:DIPUBOdborná publikace A,B,C J. Šilhánz 0/0/0- - P
PrF:DSANG1Angličtina I R. Šimekz 0/0/02 - P
PrF:DSANG2Angličtina II R. Šimekzk 0/0/02 - P
PrF:DSDANG3Druhý jazyk - Angličtina R. Šimekk 0/0/02 - P
PrF:DSDFRA3Druhý jazyk - Francouzština K. Sedláčkovák 0/0/02 - P
PrF:DSDNEM3Druhý jazyk - Němčina E. Šrámkovák 0/0/02 - P
PrF:DSFRA1Francouzština I K. Sedláčkováz 0/0/02 - P
PrF:DSFRA2Francouzština II K. Sedláčkovázk 0/0/02 - P
PrF:DSNEM1Němčina I E. Šrámkováz 0/0/02 - P
PrF:DSNEM2Němčina II -zk 0/0/02 - P
PrF:DSPVP01Právní věda a právní výzkum - metodologické přístupy M. Škopz 0/0/02 - PV
PrF:DSPVP02Práce se zdroji a zásady publikování J. Kotásekz 0/0/02 - PV
PrF:DSPVP03Prezentační a pedagogické dovednosti J. Šilhánz 0/0/02 - PV
PrF:DSPVP04Historickoprávní rešerše J. Tauchenz 0/0/02 - PV
PrF:DSPVP05Společenskovědní přístupy k právu D. Kosařz 0/0/02 - PV
PrF:DSPVP06Právní argumentace T. Sobekz 0/0/02 - PV
PrF:DSPVP07Grantová a projektová příprava J. Šilhánz 0/0/02 - PV
40 kreditů