FSS SAN02 Social Anthropology
Name in Czech: Sociální antropologie
Bachelor's full-time major
Included in the programme: FSS B-SAN Social Anthropology

Introductory information / Instructions

Studenti musí získat během celého studia 120 ECTS. Z toho je 51 ECTS z povinných předmětů, 4 ECTS z jazykových kompetencí, 2 ECTS z TV, 15 ECTS z Projektu a Semináře k bakalářské práce a 48 ECTS z povinně volitelných předmětů. Povinně volitelné předměty musí obsahovat minimálně dva předměty vedené v anglickém jazyce. 9 ECTS z povinně volitelných předmětů může být nahrazeno 9 ECTS z volitelných předmětů.

Shared university core

Jazyky (4 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:CJVA104Academic English Š. Roušavázk 0/2/02+2 1-
4 credits

TV (2 kr.)

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSpS:P908Physical Education - Badminton Z. Svobodováz 0/2/01 1-
FSpS:p974Physical Education - Floorball J. Škodaz 0/2/01 2-
2 credits

Bachelor's thesis

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SANb2001Thesis Project C. Szalóz 0/2/05 5P
FSS:SANb2002Diploma Seminar for Bachelor Thesis C. Szalóz 0/2/010 6P
15 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SANb1007Critical Interpretation of Religion I. Kašparovázk 1/1/06 4Z
FSS:SANb1005Contemporary Social and Cultural Theory E. Šlesingerovázk 1/1/06 2Z
FSS:SANb1006Kinship and Social Network E. Šlesingerovázk 1/1/06 3Z
FSS:SANb1008Anthropology of Politics and Economy P. Laviolettezk 1/1/06 3Z
FSS:SANb1003Ethnographic Methods and Field Research A. Souralovázk 1/1/06 1Z
FSS:SANb1004Ethnographic Methods and Field Research: Seminar A. Souralovázk 0/2/09 2Z
FSS:SANb1002Social Anthropology - tutorials I. Kašparovázk 0/1/16 1P
FSS:SANb1001Introduction to Social Anthropology I. Kašparovázk 2/0/06 1Z
51 credits

Selective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SANb2009Anthropology of Migration A. Souralovázk 1/1/06 4-
FSS:SANb2010Anthropology and feminism A. Souralovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb2011Anthropology, body, and medicine E. Šlesingerovázk 1/16 5-
FSS:SANb2007History of Social Anthropology Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 3-
FSS:SANb2012Visual Anthropology E. Šlesingerovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb2008Anthropology and Post-Socialism: Transformations and Identities Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb2013Roma in Central Europe I. Kašparovázk 1/1/09 4-
FSS:SANb2014Anthropology of consumption Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 --
51 credits