FSS SAN02 Social Anthropology
Name in Czech: Sociální antropologie
Bachelor's full-time major
Included in the programme: FSS B-SAN Social Anthropology

Introductory information / Instructions

Studenti musí získat během celého studia 120 ECTS. Z toho je 51 ECTS z povinných předmětů, 4 ECTS z jazykových kompetencí, 2 ECTS z TV, 15 ECTS z Projektu a Semináře k bakalářské práce a 48 ECTS z povinně volitelných předmětů. Povinně volitelné předměty musí obsahovat minimálně dva předměty vedené v anglickém jazyce. 9 ECTS z povinně volitelných předmětů může být nahrazeno 9 ECTS z volitelných předmětů.

Semester 1

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Profile Cat. Requirement
FSS:CJVA104Academic English Š. Roušavázk 0/2/02+2 - -
FSpS:P908Physical Education - Badminton Z. Svobodováz 0/2/01 - -
FSS:SANb1001Introduction to Social Anthropology I. Kašparovázk 2/0/06 Z P
FSS:SANb1002Social Anthropology - tutorials I. Kašparovázk 0/1/16 P P
FSS:SANb1003Ethnographic Methods and Field Research A. Souralovázk 1/1/06 Z P
23 credits

Semester 2

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Profile Cat. Requirement
FSS:SANb1004Ethnographic Methods and Field Research: Seminar A. Souralovázk 0/2/09 Z P
FSS:SANb1005Contemporary Social and Cultural Theory E. Šlesingerovázk 1/1/06 Z P
FSpS:p974Physical Education - Floorball J. Škodaz 0/2/01 - -
16 credits

Semester 3

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Profile Cat. Requirement
FSS:SANb1006Kinship and Social Network E. Šlesingerovázk 1/1/06 Z P
FSS:SANb1008Anthropology of Politics and Economy P. Laviolettezk 1/1/06 Z P
FSS:SANb2007History of Social Anthropology Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 - PV
18 credits

Semester 4

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Profile Cat. Requirement
FSS:SANb1007Critical Interpretation of Religion I. Kašparovázk 1/1/06 Z P
FSS:SANb2009Anthropology of Migration A. Souralovázk 1/1/06 - PV
FSS:SANb2013Roma in Central Europe I. Kašparovázk 1/1/09 - PV
21 credits

Semester 5

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Profile Cat. Requirement
FSS:SANb2001Thesis Project C. Szalóz 0/2/05 P P
FSS:SANb2008Anthropology and Post-Socialism: Transformations and Identities Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 - PV
FSS:SANb2010Anthropology and feminism A. Souralovázk 1/1/06 - PV
FSS:SANb2011Anthropology, body, and medicine E. Šlesingerovázk 1/16 - PV
FSS:SANb2012Visual Anthropology E. Šlesingerovázk 1/1/06 - PV
29 credits

Semester 6

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Profile Cat. Requirement
FSS:SANb2002Diploma Seminar for Bachelor Thesis C. Szalóz 0/2/010 P P
10 credits

Any semester

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Profile Cat. Requirement
FSS:SANb2014Anthropology of consumption Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 - PV
6 credits