FSS SOC02 Sociology
Name in Czech: Sociologie
Bachelor's full-time major
Included in the programme: FSS B-SOC Sociology

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Studující musejí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu celouniverzitní nabídky nebo i z povinně volitelného předmětu typu B. Níže uvedené předměty slouží jen jako příklad.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SOCb2122Sociology of religion I. Šmídovázk 1/1/06 --
FSS:SOCb2284Social Gerontology L. Vidovićovázk 1/1/06 --
FSS:SOCb2290Sociology of Generations R. Maradazk 1/1/06 --
18 credits

Jazyky

Podmínkou přistoupení studujících ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština. Níže uvedený předmět slouží jako příklad pro ilustraci.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:CJVA104Academic English Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 credits

TV

Studující mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z univerzitní nabídky předmětů povinné tělesné výchovy. Níže uvedené předměty slouží jako ilustrace.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSpS:p971Physical Education - Remadial physical education H. Vrtělováz 0/2/01 --
FSpS:P9901Physical Education - Self-defence for specific groups A. Zvonekz 0/21 --
2 credits

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SOCb1005Thesis seminar I. Šmídováz 0/2/010 6P
FSS:SOCb1002Thesis Project I. Šmídováz 0/2/05 5P
15 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SOCb1001Introduction to Sociology C. Szalózk 2/0/06 1Z
FSS:SOCb1003General sociological theory R. Maradazk 1/1/06 2Z
FSS:SOCb1004Beginner's seminar of Introduction to Sociology I. Šmídováz 0/2/06 1P
FSS:SOCb1006Methodology of Social Sciences T. Katrňákzk 1/1/06 2Z
FSS:SOCb1007Methods of sociological research L. Rabušiczk 1/1/06 4Z
FSS:SOCb1008Quantitative Data Analysis (with the use of SPSS) L. Rabušiczk 1/2/06 3Z
FSS:SOCb1009Demography I. Šmídovázk 1/1/06 2P
42 credits

Selective courses

Blok 1

Blok 1 zahrnuje povinně volitelné předměty profilujícího základu studijního programu. Studující si vybírají předměty z Bloku 1 minimálně za 18 kreditů. Doporučujeme však zapsat si v rámci povinně volitelných předmětů z Bloku 1 více předmětů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SANb1001Introduction to Social Anthropology I. Kašparovázk 2/0/06 3P
FSS:SANb1005Contemporary Social and Cultural Theory E. Šlesingerovázk 1/1/06 4P
FSS:SOCb2003Seminar to Contem. Sociological Theory C. Szalóz 0/2/06 2P
FSS:SOCb2133Sociology of Culture C. Szalózk 1/1/06 4P
FSS:SOCb2142Introduction to Urban Sociology I. Šmídovázk 1/1/06 4P
FSS:SOCb2159Reading Clasics I. Šmídováz 1/2/06 3P
FSS:SOCb2589Population Changes Z. Brzozowskazk 1/1/09 5P
FSS:SOCb3001Introduction to gender studies I. Šmídovázk 1/1/06 1P
FSS:SOCb3501Gender and Sexuality in Contemporary European Societies I. Šmídovázk 2/0/06 2P
57 credits

Blok 2

Blok 2 obsahuje zbývající povinně volitelné předměty. Lze si z něj vybrat předměty až za 24 kreditů tak, aby součet povinně volitelných předmětů z Bloku 1 a Bloku 2 byl celkem 42 kredity.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SANb1008Anthropology of Politics and Economy Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 4-
FSS:SANb1005Contemporary Social and Cultural Theory E. Šlesingerovázk 1/1/06 3-
FSS:SANb2009Anthropology of Migration A. Souralovázk 1/1/06 4-
FSS:SOCb2122Sociology of religion I. Šmídovázk 1/1/06 4-
FSS:SOCb3004Gender and Intimacy K. Liškovázk 1/1/06 4-
FSS:SOCb2010Research Practice I. Šmídováz 0/2/06 4-
FSS:SOCb2554Chapters in Cultural Sociology W. Binderzk 1/1/09 3-
FSS:SOCb2271Social Phenomenons in Cultural Context R. Maradazk 1/1/06 4-
FSS:SOCb2284Social Gerontology L. Vidovićovázk 1/1/06 5-
FSS:SOCb2586Populism and Authoritarianism W. Binderzk 1/1/09 4-
FSS:SOCb2588Biographical Sociology C. Szalózk 1/1/06 5-
FSS:SOCb2290Sociology of Generations R. Maradazk 1/1/06 4-
FSS:SOCb2591Sociology of Nationalism C. Szalózk 1/1/06 5-
FSS:SOCb3005Deviation, normality and gender K. Nedbálkovázk 1/1/06 3-
FSS:SOCb3002Qualitative Research Methods K. Nedbálkovázk 1/1/06 3-
FSS:SOCb3003Men, Masculinities, Gender I. Šmídovázk 1/1/06 2-
102 credits

Optional courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SANb1006Kinship and Social Network E. Šlesingerovázk 1/1/06 --
FSS:SANb2010Anthropology and feminism A. Souralovázk 1/1/06 --
12 credits