FSS SOC11 Sociology
Name in Czech: Sociologie
master's full-time single-subject
Included in the programme: FSS N-SOC Sociology

Master's thesis

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SOCn4006Thesis seminar K. Nedbálkováz 0/2/020 4Z
FSS:SOCn4005Thesis Project K. Nedbálkováz 0/2/012 3Z
32 credits

Jazyky (4 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:CJVA401Academic Writing and Other Study Skills J. Lennonzk 0/2/02+2 --
FSS:CJVA402Academic Presentations and Other Study Skills P. Trávníkovázk 0/2/02+2 --
8 credits

Povinné předměty (min. 24 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SOCn4001Theoretical Sociology C. Szalózk 1/1/012 3Z
12 credits

Sociologický výzkum

Studující volí jeden z předmětů dle vlastního výběru.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SOCn4002Sociological Research: Qualitative Text Analysis and Atlas.ti K. Liškovázk 1/1/012 1Z
FSS:SOCn4003Sociological Research: survey data analysis M. Kreidlzk 1/1/012 2Z
FSS:SOCn4004Sociological Research: etnohraphy and Interview K. Nedbálkovázk 1/1/012 2Z
FSS:SOCn4007Sociological Research:research design M. Kreidlzk 1/1/012 1Z
48 credits

Selective courses

Předměty profilujícího základu

Studující volí jednu z profilačních skupin předmětů 1. SOCn5003 Město v sociologii 20. století SOCn5009 Sociologie prostoru a architektury 2. SOCn6300 Antropologické teorie 3. SOCn6202 Populační studia SOCn6207 Sociologie rodiny 4. SOCn6101 Sexualita a gender za komunismu SOCn6102 Třídní a genderová nerovnost v kvalitativním výzkumu.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SOCn5003City in the sociological theory of the 20th century S. Ferenčuhovázk 1/1/010 2P
FSS:SOCn6300Anthropological Theories C. Szalózk 1/1/010 1P
FSS:SOCn6202Population Studies L. Rabušiczk 1/1/010 1P
FSS:SOCn6101Sexuality and Gender under Communism K. Liškovázk 1/1/010 1P
FSS:SOCn5009Sociology of space and architecture L. Galčanová Batistazk 2/0/010 3P
FSS:SOCn6102Class and gender inequality in qualitative research K. Nedbálkovázk 1/1/010 3P
FSS:SOCn6207Family Sociology M. Kreidlzk 1/1/010 2P
70 credits

Ostatní povinně volitelné předměty

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SOCn6301Social stratification research T. Katrňákzk 1/1/010 1-
FSS:SOCn5004Sociological jurisprudence H. Baňouchzk 1/1/010 1-
FSS:SOCn5003City in the sociological theory of the 20th century S. Ferenčuhovázk 1/1/010 2-
FSS:SOCn6206Regression models for categorical dependent variables M. Kreidlzk 1/1/010 2-
FSS:SOCn6205Social gerontology: Concepts and controversies L. Vidovićovázk 1/1/010 2-
FSS:SOCn5012Sociology of urban public space P. Pospěchzk 1/1/010 2-
FSS:SOCn6304Anthropology of Education I. Kašparovázk 1/1/010 2-
FSS:SOCn6103Sociology of Medicine I. Šmídovázk 1/1/010 2-
FSS:SOCn6202Population Studies L. Rabušiczk 1/1/010 1-
FSS:SOCn6101Sexuality and Gender under Communism K. Liškovázk 1/1/010 3-
FSS:SOCn6102Class and gender inequality in qualitative research K. Nedbálkovázk 1/1/010 1-
FSS:SOCn6104Men and Masculinities - The Powerful and Powerless I. Šmídovázk 1/1/010 2-
FSS:SOCn6105Migration, Family and Gender A. Souralovázk 1/1/010 2-
FSS:SOCn6207Family Sociology M. Kreidlzk 1/1/010 2-
FSS:SOCn6203Advanced Methods of Demographic Analysis T. Katrňákzk 1/1/010 3-
150 credits