FSS SOC04 Gender
Name in Czech: Gender
Bachelor's full-time specialized
Included in the programme: FSS B-SOC Sociology

Společná část

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Studující si vybírají předměty napříč univerzitní nabídkou do povinného limitu 15 kr. dle pokynů pro výběr předmětů pro jednotlivé podsekce.

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Studující musejí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu celouniverzitní nabídky nebo i z povinně volitelného předmětu typu B. Níže uvedené předměty slouží jen jako příklad.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SOCb2122Sociology of religion I. Šmídovázk 1/1/06 --
FSS:SOCb2284Social Gerontology L. Vidovićovázk 1/1/06 --
FSS:SOCb2290Sociology of Generations R. Maradazk 1/1/06 --
18 credits
Jazyky

Podmínkou přistoupení studujících ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština. Níže uvedený předmět slouží jako příklad pro ilustraci.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:CJVA104Academic English Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 credits
TV

Studující mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z univerzitní nabídky předmětů povinné tělesné výchovy. Níže uvedené předměty slouží jako ilustrace.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSpS:p971Physical Education - Remadial physical education H. Vrtělováz 0/2/01 --
FSpS:P9901Physical Education - Self-defence for specific groups A. Zvonekz 0/21 --
2 credits

Bakalářská práce (min 10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SOCb1005Thesis seminar I. Šmídováz 0/2/010 6P
FSS:SOCb1002Thesis Project I. Šmídováz 0/2/05 5P
15 credits

Povinné předměty (P+PV 90kr)

Studující si postupně zapíší a absolvují všechny povinné předměty.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SOCb1001Introduction to Sociology C. Szalózk 2/0/06 1Z
FSS:SOCb1003General sociological theory R. Maradazk 1/1/06 2Z
FSS:SOCb1004Beginner's seminar of Introduction to Sociology I. Šmídováz 0/2/06 1P
FSS:SOCb1006Methodology of Social Sciences T. Katrňákzk 1/1/06 2Z
FSS:SOCb1007Methods of sociological research L. Rabušiczk 1/1/06 4Z
FSS:SOCb1008Quantitative Data Analysis (with the use of SPSS) L. Rabušiczk 1/2/06 3Z
FSS:SOCb1009Demography I. Šmídovázk 1/1/06 2P
42 credits

Povinně-volitelné předměty (P+PV 90 kr)

Studující si zapíší 33 kreditů z Bloku 1 a až 15 kr. z Bloku 2. Až 6 kreditů povinně volitelných předmětů Bloku 2 lze nahradit volitelnými předměty z celouniverzitní nabídky.

Blok 1

Studující si vybírají ze specifikované nabídky Bloku 1 (jde o předměty profilujícího základu) povinně volitelné předměty minimálně za 33 kredity.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SANb1001Introduction to Social Anthropology I. Kašparovázk 2/0/06 3P
FSS:SANb1005Contemporary Social and Cultural Theory E. Šlesingerovázk 1/1/06 4P
FSS:SANb1003Ethnographic Methods and Field Research A. Souralovázk 1/1/06 3P
FSS:SOCb2003Seminar to Contem. Sociological Theory C. Szalóz 0/2/06 2P
FSS:SOCb2133Sociology of Culture C. Szalózk 1/1/06 4P
FSS:SOCb2142Introduction to Urban Sociology L. Galčanová Batistazk 1/1/06 4P
FSS:SOCb2159Reading Clasics I. Šmídováz 1/2/06 3P
FSS:SOCb3001Introduction to gender studies I. Šmídovázk 1/1/06 1P
FSS:SOCb3005Deviation, normality and gender K. Nedbálkovázk 1/1/06 3P
54 credits
Blok 2

Studijící si vybírají povinně volitelné předměty z Bloku 2 maximálně za 15 kr (z nichž ještě max. 6 kr může být za předměty volitelné).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SANb1008Anthropology of Politics and Economy Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 4-
FSS:SANb2009Anthropology of Migration A. Souralovázk 1/1/06 4-
FSS:SOCb2122Sociology of religion I. Šmídovázk 1/1/06 4-
FSS:SOCb2010Research Practice I. Šmídováz 0/2/06 4-
FSS:SOCb2554Chapters in Cultural Sociology W. Binderzk 1/1/09 3-
FSS:SOCb2271Social Phenomenons in Cultural Context R. Maradazk 1/1/06 4-
FSS:SOCb2284Social Gerontology L. Vidovićovázk 1/1/06 5-
FSS:SOCb2586Populism and Authoritarianism W. Binderzk 1/1/09 4-
FSS:SOCb2588Biographical Sociology C. Szalózk 1/1/06 5-
FSS:SOCb2589Population Changes Z. Brzozowskazk 1/1/09 5-
FSS:SOCb2290Sociology of Generations R. Maradazk 1/1/06 4-
FSS:SOCb2591Sociology of Nationalism C. Szalózk 1/1/06 5-
81 credits

Optional courses

Studující si vybírají předměty z celkové univerzitní (nejen fakultní) nabídky předmětů tak, aby za volitelné předměty dosáhli celkového kreditového rozsahu 6kr. (V seznamu uvedený předmět zde slouží jen jako příklad pro ilustraci.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SANb2006Anthropology of Consumption and Consumer Society Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/09 4-
9 credits

Specializační část

Povinné předměty (P+PV 60kr)

Studující si postupně zapíší a absolvují všechny specializační povinné předměty.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SOCb3004Gender and Intimacy K. Liškovázk 1/1/06 4-
FSS:SOCb3001Introduction to gender studies I. Šmídovázk 1/1/06 1P
FSS:SOCb3005Deviation, normality and gender K. Nedbálkovázk 1/1/06 3P
FSS:SOCb3002Qualitative Research Methods K. Nedbálkovázk 1/1/06 3P
FSS:SOCb3501Gender and Sexuality in Contemporary European Societies I. Šmídovázk 2/0/06 2-
FSS:SOCb3006Internship I. Šmídováz 0/0/0 80h praxe a několik seminářů.9 4-
FSS:SOCb3003Men, Masculinities, Gender I. Šmídovázk 1/1/06 2-
45 credits

Povinně-volitelné předměty (P+PV 60 kr)

Studující si vybírají předměty ze specifikované nabídky předmětů tak, aby jejich výběr dosáhl celkového kreditového rozsahu 15 kr.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SANb1005Contemporary Social and Cultural Theory E. Šlesingerovázk 1/1/06 4-
FSS:SANb1006Kinship and Social Network E. Šlesingerovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb1003Ethnographic Methods and Field Research A. Souralovázk 1/1/06 3-
FSS:SANb2009Anthropology of Migration A. Souralovázk 1/1/06 4-
FSS:SANb2010Anthropology and feminism A. Souralovázk 1/1/06 3-
FSS:SOCb2003Seminar to Contem. Sociological Theory C. Szalóz 0/2/06 2-
FSS:SOCb2133Sociology of Culture C. Szalózk 1/1/06 4-
FSS:SOCb2142Introduction to Urban Sociology L. Galčanová Batistazk 1/1/06 4-
FSS:SOCb2588Biographical Sociology C. Szalózk 1/1/06 5-
54 credits