FSS VSPLZ85 Public and Social Policy
Name in Czech: Veřejná a sociální politika
master's full-time, completion only
Included in the programme: FSS N-VSPLZ Public and Social Policy and Human Resources

Společná část

Master's thesis

Studenti, kteří zapsali předměty VPL581 a VPL598 před nabytím platnosti nové akreditace (od září 2019) získají nižší počty kreditů (VPL581 o 6 kreditů méně a VPL598 o 2 kredity méně). Tyto kredity (8) získají v rámci povinně volitelných předmětů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:VPL519 -- 0/0- 4P
FSS:VPL581 -- 0/0- 3P
FSS:VPL598 -- 0/0- 2P
0 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:VPL403 -- 0/0- 1P
FSS:VPL405 -- 0/0- 3P
FSS:VPL513 -- 0/0- 1P
FSS:VPL590 -- 0/0- 2-
0 credits

Selective courses

Blok 1

Studenti musí naplnit alespoň 8 kreditů předměty tohoto bloku.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPR478 -- 0/0- 2P
FSS:VPL402 -- 0/0- 2P
FSS:VPL435 -- 0/0- 2P
FSS:VPL501 -- 0/0- 3P
0 credits
Blok 2
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPR472 -- 0/0- 4-
FSS:SPR475 -- 0/0- 3-
FSS:SPR477 -- 0/0- 3-
FSS:VPL423 -- 0/0- 2-
FSS:VPL434 -- 0/0- 2-
FSS:VPL436 -- 0/0- 3-
FSS:VPL457 -- 0/0- 2-
FSS:VPL468 -- 0/0- 3-
FSS:VPL511 -- 0/0- 3-
0 credits

Elective courses

Studenti volí z dalších předmětů nabízených v studijních programech FSS, maximálně 10 kreditů. Nevztahuje se na studenty, kteří zahájili studium před datem nabytím platnosti nové reakreditace (září 2019).

Specializační část

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:VPL404 -- 0/0- 2P
FSS:VPL419 -- 0/0- 1P
0 credits

Selective courses

Blok 1

Studenti volí povinně jeden z předmětů bloku. Povinnost volby neplatí pro studenty, kteří zahájili studium před proměnou studijního oboru na studijní program.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPR401 -- 0/0- 2-
FSS:VPL471 -- 0/0- 2-
0 credits
Blok 2

Studenti musí naplnit nejméně 4-6 kreditů povinně volitelnými předměty, podle toho zda zvolili jako povinný předmět SPR 401(6 kreditů) nebo VPL 471 (4 kredity).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPR406 -- 0/0- 2-
FSS:SPR409 -- 0/0- 3-
FSS:SPR458 -- 0/0- 4-
FSS:SPR504 -- 0/0- 2-
FSS:SPR505 -- 0/0- 3-
FSS:VPL461 -- 0/0- 3-
FSS:VPL465 -- 0/0- 3-
FSS:VPL470 -- 0/0- 4-
0 credits