FSS VSPLZ84 Public and Social Policy and Human Resources
Name in Czech: Trh práce a politika zaměstnanosti
Master's full-time, completion only
Included in the programme: FSS N-VSPLZ Public and Social Policy and Human Resources

Společná část

Master's thesis

Studenti, kteří zapsali předměty VPL581 a VPL598 před nabytím platnosti nové akreditace (od září 2019) získají nižší počty kreditů (VPL581 o 6 kreditů méně a VPL598 o 2 kredity méně). Tyto kredity (8) získají v rámci povinně volitelných předmětů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:VPL519 -- 0/0- 4P
FSS:VPL581 -- 0/0- 3P
FSS:VPL598 -- 0/0- 2P
0 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:VPL403 -- 0/0- 1Z
FSS:VPL405 -- 0/0- 3Z
FSS:VPL513 -- 0/0- 1Z
FSS:VPL590 -- 0/0- 2-
0 credits

Selective courses

Blok 1

Studenti musí naplnit alespoň 8 kreditů předměty bloku 1.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPR478 -- 0/0- 2P
FSS:VPL402 -- 0/0- 2P
FSS:VPL435 -- 0/0- 2P
FSS:VPL501 -- 0/0- 3P
0 credits
Blok 2
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPR472 -- 0/0- 4-
FSS:SPR475 -- 0/0- 3-
FSS:SPR477 -- 0/0- 3-
FSS:VPL423 -- 0/0- 2-
FSS:VPL434 -- 0/0- 2-
FSS:VPL436 -- 0/0- 3-
FSS:VPL457 -- 0/0- 2-
FSS:VPL468 -- 0/0- 3-
FSS:VPL511 -- 0/0- 3-
0 credits

Optional courses

Studenti volí z dalších předmětů nabízených v studijních programech FSS, maximálně 10 kreditů.

Specializační část

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:VPL402 -- 0/0- 2P
FSS:VPL501 -- 0/0- 1P
0 credits

Selective courses

Blok 1

Studenti volí povinně jeden z předmětů bloku. Povinnost volby neplatí pro studenty, kteří zahájili studium před přeměnou studijního oboru na studijní program (září 2019).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:VPL457 -- 0/0- 2-
FSS:VPL470 -- 0/0- 2-
0 credits
Blok 2
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPR401 -- 0/0- 4-
FSS:SPR504 -- 0/0- 2-
FSS:VPL404 -- 0/0- 2-
FSS:VPL419 -- 0/0- 1-
FSS:VPL461 -- 0/0- 3-
FSS:VPL465 -- 0/0- 3-
FSS:VPL471 -- 0/0- 4-
0 credits