FSS VSPLZ95 Public and Social Policy
Name in Czech: Veřejná a sociální politika
Master's combined, completion only
Included in the programme: FSS N-VSPLZ Public and Social Policy and Human Resources

Společná část

Master's thesis

Studenti, kteří zapsali předměty VPL581 a VPL598 před nabytím platnosti nové akreditace (od září 2019) získají nižší počty kreditů (VPL581 o 6 kreditů méně a VPL598 o 2 kredity méně). Tyto kredity (8) získají v rámci povinně volitelných předmětů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:VPL800Thesis Workshop J. Winklerz 0/1/012 4P
FSS:VPL898 -- 0/0- 2P
FSS:VPL899 -- 0/0- 3P
12 credits

Compulsory courses

Do počtu 120 kreditů jsou započteny povinně 4 kredity za jazykovou přípravu.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:VPL801 -- 0/0- 1Z
FSS:VPL810 -- 0/0- 2Z
FSS:VPL821 -- 0/0- 2Z
0 credits

Selective courses

Studenti musí naplnit naplnit nejméně 11 kreditů povinně volitelnými předměty společné části.

Blok 1

Studenti musí naplnit alespoň 5 kreditů předměty tohoto bloku.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:VPL802 -- 0/0- 1P
FSS:VPL809 -- 0/0- 2P
FSS:VPL818 -- 0/0- 3P
0 credits
Blok 2
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:VPL807 -- 0/0- 4-
FSS:VPL816 -- 0/0- 3-
0 credits

Elective courses

Studenti volí z dalších předmětů nabízených v studijních programech FSS, maximálně 10 kreditů.

Specializační část

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:VPL805 -- 0/0- 2P
FSS:VPL816 -- 0/0- 2P
FSS:VPL817 -- 0/0- 1P
0 credits

Selective courses

Blok 1

Studenti musí naplnit alespoň 6 kreditů povinně volitelnými předměty.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
ESF:MPV_RKMDCommunication and Managerial Skills training R. Lukášováz 1/2/04 3-
FSS:SPR812 -- 0/0- 4-
FSS:VPL822 -- 0/0- 2-
FSS:VPL824 -- 0/0- 3-
4 credits