FSS VSPLZ95 Public and Social Policy
Name in Czech: Veřejná a sociální politika
Master's combined, completion only
Included in the programme: FSS N-VSPLZ Public and Social Policy and Human Resources

Společná část

Master's thesis

Studenti, kteří zapsali předměty VPL581 a VPL598 před nabytím platnosti nové akreditace (od září 2019) získají nižší počty kreditů (VPL581 o 6 kreditů méně a VPL598 o 2 kredity méně). Tyto kredity (8) získají v rámci povinně volitelných předmětů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:VPL800Thesis Workshop J. Winklerz 0/1/012 4P
FSS:VPL898Thesis Methodology T. Sirovátkaz 2/0/06 2P
FSS:VPL899Conceptualization of Master Thesis T. Sirovátkaz 0/2/06 3P
24 credits

Compulsory courses

Do počtu 120 kreditů jsou započteny povinně 4 kredity za jazykovou přípravu.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:VPL801Theory of Organization and Management T. Sirovátkazk 2/0/012 1Z
FSS:VPL810Evaluative Research T. Sirovátkazk 2/0/012 2Z
FSS:VPL821Implementation of Public Programs T. Sirovátkazk 0/2/011 2Z
35 credits

Selective courses

Studenti musí naplnit naplnit nejméně 11 kreditů povinně volitelnými předměty společné části.

Blok 1

Studenti musí naplnit alespoň 5 kreditů předměty tohoto bloku.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:VPL802Personal Analysis T. Sirovátkazk 2/0/012 1P
FSS:VPL809Labor Market Policy T. Sirovátkazk 1/1/012 2P
FSS:VPL818Human Res. Management T. Sirovátkazk 2/0/012 3P
36 credits
Blok 2
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:VPL807Ethics in Work with People T. Sirovátkazk 2/0/011 4-
FSS:VPL816Social Development at Organizations T. Sirovátkazk 2/0/011 3-
22 credits

Optional courses

Studenti volí z dalších předmětů nabízených v studijních programech FSS, maximálně 10 kreditů.

Specializační část

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:VPL805Economy of the Welfare State T. Sirovátkazk 2/0/012 2P
FSS:VPL816Social Development at Organizations T. Sirovátkazk 2/0/011 2P
FSS:VPL817Issues of Social Policy T. Sirovátkazk 2/0/012 1P
35 credits

Selective courses

Blok 1

Studenti musí naplnit alespoň 6 kreditů povinně volitelnými předměty.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
ESF:MPV_RKMDCommunication and Managerial Skills training R. Lukášováz 1/2/04 3-
FSS:SPR812Project L. Musilzk 2/0/011 4-
FSS:VPL822Analytical traineeship J. Winklerz 0/10/12010 2-
FSS:VPL824 -- 0/0- 3-
25 credits