FSS VSPLZ92 Personnel management and organisational development
Name in Czech: Personální management a organizační rozvoj
Master's combined, completion only
Included in the programme: FSS N-VSPLZ Public and Social Policy and Human Resources

Společná část

Master's thesis

Studenti, kteří zapsali předměty VPL581 a VPL598 před nabytím platnosti nové akreditace (od září 2019) získají nižší počty kreditů (VPL581 o 6 kreditů méně a VPL598 o 2 kredity méně). Tyto kredity (8) získají v rámci povinně volitelných předmětů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:VPL800Thesis Workshop J. Winklerz 0/1/012 4P
FSS:VPL898 -- 0/0- 2P
FSS:VPL899 -- 0/0- 3P
12 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:VPL801 -- 0/0- 1Z
FSS:VPL810 -- 0/0- 2Z
FSS:VPL821 -- 0/0- 2Z
0 credits

Selective courses

Studenti musí naplnit nejméně 11 kreditů povinně volitelnými předměty.

Blok 1

Studenti musí naplnit nejméně 5 kreditů předměty tohoto bloku

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:VPL802 -- 0/0- 1P
FSS:VPL809 -- 0/0- 2P
FSS:VPL818 -- 0/0- 3P
0 credits
Blok 2
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:VPL807 -- 0/0- 4-
FSS:VPL816 -- 0/0- 3-
0 credits

Elective courses

Studenti volí z dalších předmětů nabízených v studijních programech FSS, do 10 kreditů. Nevztahuje se na studenty, kteří zahájili studium před datem nabytím platnosti nové reakreditace (září 2019).

Specializační část

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:VPL802 -- 0/0- 1P
FSS:VPL816 -- 0/0- 3P
FSS:VPL818 -- 0/0- 3P
0 credits

Selective courses

Studenti musí naplnit nejméně 14 kreditů povinně volitelnými předměty.

Blok 1
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
ESF:BPV_MVVSMarketing, fundraising and Communication in Non-profit Sector S. Škarabelovázk 2/2/06 4-
ESF:MPV_MAUDManagement Accounting and Taxes in the Non-profit Sector M. Hladkázk 1/2/05 3-
ESF:MPV_RKMDCommunication and Managerial Skills training R. Lukášováz 1/2/04 3-
FSS:VPL809 -- 0/0- 2-
FSS:VPL822 -- 0/0- 2-
15 credits