FSS SPR85 Social Work Universal
Name in Czech: Sociální práce universální
master's full-time, completion only
Included in the programme: FSS N-SPR Social Work

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Diplomové práce se týkají tři předměty: SPR598 Metodologie závěrečné práce (zapisuje se ve druhém semestru), SPR581 Konceptualizace diplomové práce (zapisuje se ve třetím semestru) a SPR519 Diplomový seminář (zapisuje se ve čtvrtém semestru).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPR519 -z 0/0- 4P
FSS:SPR581 -z 0/0- 3P
FSS:SPR598 -z 0/0- 2Z
0 credits

Compulsory courses

Přičítá se povinné 4 kredity za doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v angličtině na úrovni C1 podle evropského referenčního rámce – SERR

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPR405 -zk 0/0- 1Z
FSS:SPR408 -zk 0/0- 1P
FSS:SPR467 -z 0/0- 3P
FSS:VPL513 -zk 0/0- 1P
0 credits

Elective courses

Doporučujeme volit předměty níže uvedené, které nejsou absolvovány v rámci specializace; případně jakýkoliv z celo-univerzitní nabídky. Nutno vybrat nejméně 6 ECTS.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPR406 -- 0/0- 2-
FSS:SPR451 -- 0/0- 2-
FSS:SPR463 -- 0/0- 3-
FSS:SPR505 -- 0/0- 3-
FSS:SPR508 -- 0/0- 2-
FSS:VPL434 -- 0/0- 3-
FSS:VPL457 -- 0/0- 2-
0 credits

Specializační část (40-60 kr.)

Compulsory courses

Student je povinen nejpozději v rámci zápisu do 2. semestru svého studia rozhodnout, kterou ze specializací bude ve svém studiu pokračovat.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPR407 -zk 0/0- 3Z
FSS:SPR409 -zk 0/0- 2P
FSS:SPR417 -zk 0/0- 2P
0 credits

Selective courses

Blok 1

Povinně zvolte jeden z pěti předmětů Bloku 1.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPR440 -- 0/0- 3P
FSS:SPR469 -- 0/0- 2P
FSS:SPR479 -zk 0/0- 2P
FSS:SPR430 -- 0/0- 2P
FSS:SPR512 -zk 0/0- 2P
0 credits
Blok 2

Povinně zvolte jeden ze dvou předmětů Bloku 2.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:SPR466 -- 0/0- 2-
FSS:SPR470 -- 0/0- 2-
0 credits