FSS BSS03 Bezpečnostní a strategická studia
Název anglicky: Security and Strategic Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-BSS Bezpečnostní a strategická studia

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška sestává ze dvou předmětů státní závěrečné zkoušky (Teorie a metody bezpečnostních a strategických studií, Bezpečnostní politika). Obsah obou předmětů je vymezen státnicovými okruhy a zadanou literaturou. Předměty SZZ navazují na všechny povinné předměty programu BSS, tedy základní teoretické předměty profilujícího základu (Z) a předměty profilujícího základu (P).


Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:BSSb1101Úvod do bezpečnostních a strategických studií M. Marešzk 1/1/06 1Z
FSS:BSSb1102Dějiny vojenství J. Šedozk 2/0/05 1P
FSS:BSSb1103Bezpečnostní politika ČR M. Marešzk 1/1/06 6Z
FSS:BSSb1104Metodologie bezpečnostních a strategických studií R. Chytilekzk 1/1/07 3Z
FSS:BSSb1105International Security Policy M. Bartoszewiczzk 1/1/07 3P
FSS:BSSb1106Krizový management M. Marešzk 1/1/06 4P
FSS:BSSb1110Strategie a ekonomika obrany státu J. Krauszk 2/0/06 4Z
FSS:BSSb1111Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby M. Marešzk 2/0/06 2P
FSS:BSSb1112Hrozby a rizika v soudobém světě J. Krauszk 1/1/07 5Z
FSS:POLb1002Moderní politické dějiny L. Kopečekz 2/0/04 1P
60 kreditů