FSS DMZS05 Mediální a žurnalistická studia
Název anglicky: Media and journalism studies
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: FSS D-MZS_ Mediální a žurnalistická studia

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:ZURd0001Teorie mediálních a žurnalistických studií J. Macekk 1/1/015 - P
FSS:ZURd0002Teoretická část dizertační práce I J. Macekz 0/2/015 - P
FSS:ZURd0007Prezentace návrhu dizertačního projektu J. Macekz 0/1/01 - P
31 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:ZURd0003Teoretická část dizertační práce II J. Macekz 0/2/015 - P
FSS:ZURd0004Metodologie mediálních a žurnalistickým studií D. Šmahelk 1/1/015 - P
30 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:ZURd0005Analýza dat I D. Šmahelz 0/2/010 - P
FSS:ZURd0010Komunikace vědeckých výsledků H. Macháčkováz 0/2/010 - P
FSS:ZURd0102Účast na výuce J. Motalz 0/2/05 - P
25 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:ZURd0006Analýza dat II D. Šmahelz 0/2/010 - P
FSS:ZURd0008Obhajoba dizertačního projektu D. Šmahelzk 0/1/05 - P
FSS:ZURd0011Prezentace na konferenci J. Macekz 0/2/010 - P
25 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:ZURd0012Prezentace na mezinárodní konferenci J. Macekz 0/2/015 - P
15 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:ZURd0009Prezentace výsledků dizertačního projektu J. Macekzk 0/1/05 - P
FSS:ZURd0013Publikační činnost I D. Šmahelz 0/2/015 - P
20 kreditů

7. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:ZURd0014Publikační činnost II D. Šmahelz 0/2/020 - P
20 kreditů

8. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:ZURd0099Dizertační práce J. Macekz 0/2/020 - P
20 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:FSSd0900Zahraniční výzkumný pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 P P
FSS:FSSd0910Zahraniční výjezd M. Vaculíkz 0/0/04 P P
FSS:FSSd0990Zahraniční pracovní pobyt M. Vaculíkk 0/0/0- - PV
FSS:ZURd0100Analytická praxe J. Macekz 0/2/020 - PV
FSS:ZURd0101Popularizace vědy J. Motalz 0/2/05 - PV
FSS:ZURd0103Účast na výzkumném projektu D. Šmahelz 0/2/010 - PV
FSS:ZURd0104Pedagogické praktikum J. Motalz 0/2/05 - PV
FSS:ZURd0105Psaní a management projektů J. Motalz 0/2/05 - PV
FSS:ZURd0110Publikační činnost III D. Šmahelz 0/2/020 - V
FSS:ZURd0111Dizertační práce II J. Macekz 0/2/020 - V
109 kreditů