FSS EGO11 European Governance
Název anglicky: European Governance
navazující prezenční ve spolupráci s jinou vysokou školou, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: FSS N-EGO European Governance

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška probíhá na konci čtvrtého semestru a koná se na Univerzitě v Utrechtu před komisí složenou z vyučujících z Masarykovy univerzity i Univerzity v Utrechtu. Skládá se z obhajoby magisterské diplomové práce a dále z odborné rozpravy. Odborná rozprava bude věcně zaměřena k tématu obhajované závěrečné práce, která bude zasazena do širšího interdisciplinárního kontextu. Její obsahový rámec bude dán profilovými předměty daného studijního programu. Celková délka konání státní zkoušky bude 45 minut.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

EU REgional Groups: To speak with one voice. The influence of regional groups on their level of consensus in EU decision making
https://is.muni.cz/auth/th/cjkjp/

Europeanization of Kosovo’s Public Administration: 2009-2017
https://is.muni.cz/auth/th/wt95x/

The Implication of Brexit on the Policy making Process and the Common Foreign annd Security
https://is.muni.cz/auth/th/ncmdp/

A step towards aligning supply and demand? User involvement in supply of open data among ten Dutch public sector bodies
https://is.muni.cz/auth/th/ez4u5/

Temporary impact of European integration. Development of projects of nonformal citizenship education by the civil society in Croatia.
https://is.muni.cz/auth/th/fajta/

Doporučený průchod studijním plánem

Compulsory Courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EGOn4001Introduction to Governance and Multilevel Politics P. Kaniokzk 1/1/08 1Z
FSS:EGOn5002Europeanisation: EU impact on national, regional and local governance V. Hloušekzk 1/1/07 1P
FSS:EGOn4002EU Law and European System of Human Rights Protection I. Pospíšilzk 1/1/08 1P
FSS:EGOn4003European Union in European Politics since 1989 M. Brusenbauch Meislovázk 1/1/08 1P
FSS:EGOn4004Europe in Global Economy O. Krpeczk 1/1/07 2P
FSS:EGOn4005Comparative Politics of EU countries V. Hloušekzk 1/1/06 2P
FSS:EGOn4006Transformation of Central and Eastern Europe V. Hloušekzk 1/1/06 2P
50 kreditů

Optional Courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EGOn5001Energy Policy of the EU F. Černochzk 2/0/05 1-
FSS:EGOn5003The European dimension of local policymaking V. Hloušekzk 1/1/05 1-
FSS:EGOn5005Politics of Euroscepticism P. Kaniokzk 1/1/05 2-
FSS:EGOn5006EU foreign policy toward Russia and Eastern partnership countries P. Kuchyňkovázk 1/1/05 2-
FSS:EVSn5011Judicialization of International Politics P. Kaniokzk 1/1/05 1-
FSS:EVSn506270 years Schuman Declaration, Birth of the EU P. Kaniokzk blokově - 16. 3. 2020 – 20. 3. 20204 2-
FSS:IREn5006German foreign policy J. Urbanovskázk 1/1/05 1-
FSS:EGOn4007Social Science Methodology L. Lehotskýzk 1/1/07 --
FSS:IREn5021EU crisis management J. Urbanovskázk 1/1/05 2-
46 kreditů