FSS MV01 Mezinárodní vztahy
Název anglicky: International Relations
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS B-MV Mezinárodní vztahy

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském stupni je obvyklé absolvovat na závěr šestého semestru studia. Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce v rozsahu 30–40 stran textu (minimálně 54 000 znaků).
Průběh obhajoby má standardní rámec. V úvodu student v krátkosti představí svoji práci, následně svůj posudek přednese vedoucí práce a její oponent. Student v určeném čase reaguje na oba přednesené posudky. Obhajoba je ukončena diskusí mezi komisí, studentem a případně i veřejností. Obhajoba je veřejná. SZZ je písemná a skládá se ze dvou předmětů, z předmětu Mezinárodní politika a předmětu Mezinárodní vztahy.

Okruhy k předmětům SZZ jsou zveřejněné na Dokumentovém serveru IS.
Součástí SZZ je látka předmětů Úvod do mezinárodních vztahů, Dějiny mezinárodních vztahů, Česká zahraniční politika, Teorie mezinárodních vztahů, Bezpečnost v jaderném věku, Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů, Moderní politické dějiny Evropy, Diplomatický protokol, Evropská unie – základní fakta a milníky, Analýza zahraniční politiky a Introduction to Political Analysis.


Z těchto okruhů studenti v každém předmětu dostanou pět konkrétních otázek. Otázky jsou široce koncipovány. Zkouška probíhá na počítačích (aplikace v IS MU), trvá dvě hodiny (předmět/1 hodina).

Detailní informace, okruhy předmětů bakalářské SZZ a pokyny ke státním závěrečným zkouškám jsou dostupné zde:
http://mve.fss.muni.cz/cs/studium/studijni-agenda/pokyny-ke-szz
a zde:
https://is.muni.cz/do/fss/SO/48302846/48302949/

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

1. Northern Sea Route a preprava ropy – alternatíva k súčasným trasám? https://is.muni.cz/auth/th/414926/fss_b/

2. Vliv projektů Jižního koridoru na energetickou bezpečnost dotčených zemí https://is.muni.cz/auth/th/427307/fss_b/

3. Analýza postoja Slovenskej republiky voči Ukrajinskej kríze https://is.muni.cz/auth/th/427067/fss_b/

4. Demokratizace v de facto státech: komparace Abcházie, Jižní Osetie, Náhorního Karabachu a Podněstří https://is.muni.cz/auth/th/414739/fss_b/

5. Odstrašování USA a Ruské federace v 21. století https://is.muni.cz/auth/th/206587/fss_b/


Doporučený průchod studijním plánem

Bakalářská práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZb1500Diplomový seminář P. Suchýz 0/2/015 6P
15 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZb1001Úvod do mezinárodních vztahů O. Krpeczk 2/0/08 1Z
FSS:MVZb1002Dějiny mezinárodních vztahů Z. Křížzk 1/1/08 2Z
FSS:MVZb1003Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů M. Kořanzk 1/1/08 3P
FSS:MVZb1004Česká zahraniční politika M. Kořanzk 1/1/08 3P
FSS:MVZb1005Teorie mezinárodních vztahů M. Kořanzk 2/0/010 4P
FSS:MVZb1006Bezpečnost v jaderném věku P. Suchýzk 2/0/08 5P
50 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1 - profilující PV předměty

Profilující PV předměty jsou základem studovaného programu a musejí být v průběhu studia absolvovány.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVSb2026Evropská unie - základní fakta a milníky M. Pitrovázk 2/0/04 4P
FSS:MVZb2002Diplomatický protokol P. Suchýz 2/0/03 4P
FSS:MVZb2038Introduction to Political Analysis Z. Ringlerovázk 1/1/06 5P
FSS:MVZb2056Analýza zahraniční politiky M. Kořanzk 1/1/05 6P
18 kreditů

Blok 2 - české předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVSb2026Evropská unie - základní fakta a milníky M. Pitrovázk 2/0/04 --
FSS:EVSb2034Úvod do studia lidských práv H. Smekalzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2059Strukturální fondy EU - průřezová témata P. Kaniokzk 2/2/04 --
FSS:EVSb2069Deutschland und EU V. Havlíkz 1/1/05 --
FSS:EVSb2092Politické strany a jejich vztah k EU V. Hloušekzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2002Diplomatický protokol P. Suchýz 2/0/03 --
FSS:MVZb2003NATO v evropské bezpečnostní architektuře Z. Křížz 1/1/05 --
FSS:MVZb2004Mezinárodní ekonomické vztahy O. Krpeczk 2/0/04 --
FSS:MVZb2011Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému F. Černochzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2016Uran v mezinárodních vztazích a Česká republika T. Vlčekzk 1/1/03 --
FSS:MVZb2018Izrael a Palestina P. Suchýzk 1/1/03 --
FSS:MVZb2020Polská zahraniční politika V. Zapletalovázk 1/1/04 --
FSS:MVZb2021Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES P. Suchýz 1/1/01 --
FSS:MVZb2022Zahraniční politika USA P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2023Aktuální blízkovýchodní bezpečnostní realita P. Suchýz 1/1/04 --
FSS:MVZb2025Demokracie a demokratizace po studené válce P. Pšejaz 1/1/04 --
FSS:MVZb2027Zpravodajské služby a mezinárodní politika P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2028Systémy protiraketové obrany a mezinárodní bezpečnost: ambice, realita, výzvy a příležitosti P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2034Vybrané bezpečnostní problémy meziválečného světa V. Černýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2035Proliferace jaderných zbraní: technologie, teorie, kontrola P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2036Kosmický prostor a mezinárodní bezpečnost P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2041Mezinárodní ekonomické vztahy V. Hodulákzk 2/0/04 --
FSS:MVZb2045Transformace vojenství nebo Revoluce ve vojenských záležitostech? P. Suchýzk 2/0/04 --
FSS:MVZb2046Antropologické aspekty peace buildingu Kulturní antropologie aplikovaná do postkonfliktního terénu P. Suchýz 2/0/04 --
FSS:MVZb2049Současná Latinská Amerika P. Suchýzk 1/14 --
FSS:MVZb2050Proseminář k teoriím mezinárodních vztahů P. Suchýzk 0/2/04 --
FSS:MVZb2057Malé evropské státy v současné světové politice M. Kořanzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2058Francouzská zahraniční politika od konce 2. světové války P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2067Medzinárodné vyjednávanie P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2071Zahraničná politika SR P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2072Současná východní Asie P. Vilímekzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2089Československá zahraniční politika 1918 - 1948 V. Černýzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2093EU v praxi: česká města a regiony jako aktéři V. Havlíkzk 1/1/04 --
FSS:BSSb1150Terorismus M. Marešzk 1/1/06 --
FSS:BSSb1169Konflikty hodnot a zájmů I. T. Šmídzk 1/1/06 --
FSS:BSSb1171Strategické hry a simulace J. Drmolazk 0/2/04 --
FSS:CJVN302Aktuelle politische Themen in deutschsprachigen Ländern R. Heroutz 0/2/02 --
FSS:EVSb2030Současné dění v EU V. Havlíkz 0/2/02 --
FSS:EVSb2088Vnější vztahy Evropské unie P. Kaniokzk 1/14 --
FSS:EVSb2095Spory o region, o národ, o stát P. Kaniokzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2014 -- 0/0- --
FSS:MVZb2056Analýza zahraniční politiky M. Kořanzk 1/1/05 --
165 kreditů

Blok 3 - anglické predmety

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JPNB71The Politics of Japan J. Matelazk 0/0/05 --
FF:JPNB12History and Politics of Modern East Asia J. Matelazk 2/0/05 --
FSS:ENSb1302Biophysical Resources and Socio-economic Systems B. Binkazk 1/1/010 --
FSS:IRE220The European Union - System in Crisis: EU’s Enlargement Policy M. Chovančíkzk 1/1/04 --
FSS:IRE221The idea (and reality) of Central Europe M. Chovančíkz 1/1/04 --
FSS:MVZb2040Politics, International Relations and Popular Culture P. Suchýz 1/1/03 --
FSS:FSSb1000Předmět ze zahraniční v AJ I S. Crhová- 0/0/0- --
FSS:FSSb1001Předmět ze zahraniční v AJ II S. Crhová- 0/0/0- --
FSS:IRE216Statehood, Identity and Foreign Policy in Western Balkan countries M. Chovančíkzk 1/1/04 --
FSS:CJVA302Current political events in English speaking countries C. Kimbrellz 0/2/02 1-
FSS:CJVF302L'actualité politique en France K. Sedláčkováz 0/2/02 2-
FSS:MVZb2006Defusing the "Powder Keg": Dissolution of Yugoslavia and International Intervention P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2010The Western Balkans in Transition: Post-Conflict Transformation of BiH, Croatia and Serbia P. Suchýzk 1/15 --
FSS:MVZb2017U. S. Foreign Policy-Actors P. Suchýzk 2/0/05 --
FSS:MVZb2032Israeli Society in the Cinema P. Suchýz 1/1/04 --
FSS:MVZb2037American Political System Z. Ringlerovázk 1/15 --
FSS:MVZb2043The Complex Nature of Ethnicity and Identity in the Western Balkans P. Suchýzk 1/1/06 --
FSS:MVZb2044U.S. Foreign Policy Towards Israel P. Suchýz 1/15 --
FSS:MVZb2047Israeli Foreign Policy P. Suchýz 1/1/05 --
FSS:MVZb2048National Security and Grand Strategy: Israeli and American Perspectives P. Suchýz 1/1/05 --
FSS:MVZb2051China in the Global and Regional Politics P. Suchýz 2/0/04 --
FSS:MVZb2052Patterns and Specifics of Regional Hierarchical System in the post-Soviet Eurasia: Russia and the South Caucasus P. Suchýz 8/8/04 --
FSS:MVZb2054Politics and Foreign Policy of the Republic of Turkey P. Suchýz 2/0/04 --
FSS:MVZb2059Democracy, the state and conflict in Africa J. Urbanovskáz 1/1/04 --
FSS:MVZb2090US Foreign Policy P. Suchýz 1/1/05 --
FSS:MVZb2091History of the Cold War P. Suchýz 1/1/05 --
FSS:EVSb2011 -- 0/0- --
FSS:EVSb2016 -- 0/0- --
FSS:EVSb2017 -- 0/0- --
FSS:IREb2001Arctic Geopolitics B. Padrtováz 1/1/04 --
FSS:IREb2008Afghanistan and Regional Security Dynamics P. Suchýz 1/1/04 --
FSS:IREb2014Culture, Society and Politics in the German-speaking Countries M. Hadarzk 1/1/04 --
FSS:IREb2015Politics and Society in Israel M. Hadarz 2/0/04 --
FSS:IREb2016Statehood, Identity and Foreign Policy in Western Balkan countries V. Vučkovićzk 1/1/04 --
FSS:IREb2017Introduction to Hungarian foreign policy V. Havlíkz 1/1/04 --
FSS:IREb2019British Foreign Policy 1714-2015 V. Černýzk 2/0/04 --
FSS:IREb2022 -- 0/0- --
FSS:IREb2023 -- 0/0- --
FSS:IREb2024 -- 0/0- --
FSS:IRE215Politics and Society in Israel M. Hadarz 2/0/04 --
FSS:IRE217Introduction to Hungarian foreign policy V. Havlíkz 1/1/04 --
FSS:IRE223Nations in conflict M. Hadarz 1/1/04 --
FSS:IRE224Electoral Observation Missions in the Contemporary World: A Tool of Democratization? M. Chovančíkz 1/1/04 --
FSS:MVZb2005Humanitarian Intervention K. Fridrichováz 1/1/04 --
FSS:MVZb2007 -- 0/0- --
FSS:MVZb2009 -- 0/0- --
FSS:MVZb2012 -- 0/0- --
FSS:MVZb2013 -- 0/0- --
FSS:MVZb2015 -- 0/0- --
FSS:MVZb2019Cuban Missile Crisis: Academic writing workshop Z. Křížz 1/1/04 --
FSS:MVZb2024 -- 0/0- --
FSS:MVZb2092Challenges in the Eastern Mediterranean Z. Křížz 2/0/03 --
FSS:IREb2020The European Union - System in Crisis: EU’s Enlargement Policy V. Vučkovićzk 1/1/04 --
169 kreditů

Blok 4 - praktické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSS110Zahraniční výjezd A. Souralováz 0/0/04 --
FSS:FSS190Zahraniční pracovní pobyt A. Souralováz 0/0/020 --
FSS:MVZb2900Stáž Z. Křížz 0/05 --
FSS:MVZb2901Zimní/Letní škola Z. Křížz 0/0/03 --
FSS:FSSb1110Zahraniční výjezd A. Souralováz 0/0/04 --
FSS:FSSb1190Zahraniční pracovní pobyt A. Souralováz 0/0/020 --
ESF:MPH_PRRIProjektové řízení J. Žákzk 0/14 --
60 kreditů