FSS MV11 Mezinárodní vztahy
Název anglicky: International Relations
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS N-MV Mezinárodní vztahy

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška programu se skládá z okruhů Mezinárodní vztahy, Mezinárodní politika a Filozofie vědy a metodologie mezinárodních vztahů. Zkouška má za úkol prověřit schopnost studujících integrovat získané poznatky z klíčových oblastí programu, kterým jsou věnovány povinné předměty. Součástí SZZ je proto látka předmětů Mezinárodní politická ekonomie, Teorie konfliktu, války a míru v mezinárodních vztazích, Strategická studia a bezpečnost, Geopolitika: teorie a reálie, Mezinárodní instituce, Ideje a rozum v mezinárodní politice: teorie, filosofie, metodologie, Kvalitativní metody mezinárodních vztahů a Kvantitativní metody v mezinárodních vztazích.
Součástí státní zkoušky je také obhajoba diplomové práce o minimálním rozsahu 144 000 znaků.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

1. Jan Blinka: Reciprocita nebo šikanování: Vztahy KLDR, USA a Korejské republiky prizmatem stimulus-response theory. /th/257346/fss_r/
2. Ondřej Ekl: Komparace postojů států NATO v kontextu krize na Ukrajině.
/th/347948/fss_m/
3. Lucie Vyčichlová: Finská pozice ve vyjednávání se Sovětským svazem na podzim 1939
/th/333022/fss_m/
4. Vladimír Bízik: A History of Violence and Humanity: The Case of Turkey
/th/257336/fss_m/
5. Jan Jirásek: Maroko a Copelandova teorie ekonomické závislosti
/th/330843/fss_m/
6. Michal Zboran: WTO v budúcnosti. Prechod od multilateralizmu k bilateralizmu a regionálnej integrácii?
/th/333138/fss_m/
7. Peter Števkov: Americko-ruské vzťahy počas administratívy Baracka Obamu: politika resetu v rokoch 2009 - 2013.
/th/325767/fss_m/
8. Veronika Zapletalová: Liberalizace trhu s plynem v rámci v EU - case study Polsko.
th/137853/fss_m_b1/


Doporučený průchod studijním plánem

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZn4500Diplomový seminář I. Z. Křížz 0/2/010 3P
FSS:MVZn4501Diplomový seminář II. Z. Křížz 0/2/012 4P
22 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZn4001Mezinárodní politická ekonomie O. Krpeczk 1/1/08 1Z
FSS:MVZn4002Teorie konfliktu, války a míru v mezinárodních vztazích Z. Křížzk 2/1/08 1Z
FSS:MVZn4003Úvod do kvantitativních metod P. Kaniokzk 2/1/08 1Z
FSS:MVZn4004Strategická studia a bezpečnost Z. Křížzk 1/1/06 2P
FSS:MVZn4005Kvalitativní metody mezinárodních vztahů Z. Křížzk 1/1/08 2Z
FSS:MVZn4006Geopolitika: teorie a reálie B. Dančákzk 1/1/08 3P
FSS:MVZn4007Mezinárodní instituce O. Krpeczk 2/1/06 3P
FSS:MVZn4009Ideje a rozum v mezinárodní politice: teorie, filosofie, metodologie O. Krpeczk 1/1/06 4P
58 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1 - české předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVSn5026Jazz a politika v Evropě 1930-1950 V. Hloušekz 1/1/03 --
FSS:EVSn5040Vzdělávací a výzkumná politika P. Fialazk 1/1/06 --
FSS:EVSn5041Judicializace mezinárodní politiky H. Smekalzk 1/1/06 --
FSS:EVSn5045Politika a společnost v Evropě: analýzy a interpretace P. Fialaz 0/2/06 --
FSS:EVSn5050Evropská unie a lidská práva H. Smekalzk 1/1/07 --
FSS:HMV418Ekonomika obrany a bezpečnosti O. Krpeczk 1/14 --
FSS:HMV425Mezinárodní finanční instituce O. Krpeczk 1/14 --
FSS:HMV422Mezinárodní obchodní režim O. Krpeczk 1/1/04 --
FSS:HMV423Evropa v mezinárodní ekonomice O. Krpeczk 2/0/04 --
FSS:HMV424Evoluční přístup k mezinárodní ekonomice O. Krpeczk 1/14 --
FSS:MEBn5016Technicko-ekonomické aspekty energetiky I J. Osičkazk 1/1/05 --
FSS:MVZn5013Vybrané problémy dějin mezinárodních vztahů ve 20. století Z. Křížz 1/1/04 3-
FSS:MVZn5015Náboženství a politika na Blízkém východě Z. Křížzk 1/14 --
FSS:MVZn5016Radikalismus na Blízkém východě Z. Křížzk 1/1/04 --
FSS:MVZn5018Německá zahraniční a bezpečnostní politika Z. Křížz 1/1/04 1-
FSS:MVZn5028Kvalitativní metodologie výzkumu mezinárodních vztahů M. Kořanzk 0/0/06 --
FSS:MVZn5039Britské impérium 1763-1997 V. Černýzk 1/1/04 --
FSS:MVZn5069Vojenské aliance v mezinárodních vztazích Z. Křížzk 1/1/04 --
FSS:MVZn5070Řešení konfliktů Z. Křížz 0/2/03 --
FSS:MVZn5076Demokratizace v globalizovaném světě: komparace dobré (a špatné) praxe P. Suchýz 0/2/04 --
FSS:MVZn5077Střední Evropa v mezinarodní politice: Historie, současnost a budoucnost M. Kořanzk 1/1/04 --
FSS:MVZn5090Podpora demokracie v 21. století: koncepty, přístupy, praxe P. Suchýz 1/14 --
FSS:EVSn5042Maďarsko-slovenské vztahy V. Havlíkzk 1/1/06 --
FSS:EVSn5044Evropská sousedská politika a Východní partnerství EU M. Pitrovázk 1/1/05 --
FSS:MEBn5021Vybrané metody výzkumu mezinárodních vztahů B. Dančákzk 1/15 --
FSS:MEBn5026Carbon Capture & Storage: Lessons Learned and the Prospects J. Osičkaz 2/0/01 --
FSS:MEBn5032Energetické vztahy Ruska a střední a východní Evropy T. Vlčekzk 1/1/05 --
FSS:MVZn5064 -- 0/0- --
FSS:MVZn5065 -- 0/0- --
FSS:MVZn5066 -- 0/0- --
FSS:MVZn5067 -- 0/0- --
FSS:POLn6010Experimentální politologie R. Chytilekzk 1/1/05 --
125 kreditů

Blok 2 - anglické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZn5019Crisis Management Operations M. Chovančíkzk 1/1/06 --
FSS:FSSn4000Předmět ze zahraniční v AJ D. Mahrová- 0/0/0- --
FSS:HEN670Framework for Sustainability B. Binkazk 1/1/010 --
FSS:MEBn5018Energy Security of Visegrad Countries B. Dančákzk 1/15 --
FSS:MEBn5033Introduction to quantitative data analysis B. Dančákzk 1/1/06 --
FSS:MEBn5034Social Network Analysis in R B. Dančákzk 1/1/06 --
FSS:MEBn5043Introduction to fundamentals of energy regulation F. Černochz 0/0/02 --
FSS:MVZn5002Creative Leadership: Facing 21st Century Challenges P. Suchýz 2/0/05 --
FSS:MVZn5003Social Resilience at the Individual, Communal and National level P. Suchýz 2/0/04 --
FSS:MVZn5005Managing Projects in an International Context M. Chovančíkzk 1/2/07 --
FSS:MVZn5007Internet Based Research M. Hadarz 1/1/05 --
FSS:MVZn5009The Politics of Decision-making: American Presidents, Israeli Prime Ministers, and crisis P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZn5011Political and International Ethics M. Chovančíkz 2/0/06 --
FSS:MVZn5035Grand Strategy P. Suchýzk 2/0/06 --
FSS:MVZn5050Human Evolution and International Politics P. Suchýzk 1/1/06 4-
FSS:MVZn5063Global Security Challenges P. Suchýzk 2/06 --
FSS:MVZn5078Human Rights in Post-Conflict Societies Z. Křížzk 1/1/05 --
FSS:MVZn5079Frozen Conflicts in the Post-Soviet Space P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZn5087Responding to crises with measures short of force M. Chovančíkzk 1/1/05 2-
FSS:MVZn5089Causes of Political Violence Z. Bechnázk 2/0/06 --
FSS:MVZn5091The Politics of Decision-making: American Presidents, Israeli Prime Ministers, and crisis P. Suchýzk 1/14 --
FSS:MVZn5092Introduction to research design and analysis Z. Ringlerovázk 1/1/06 --
FSS:MVZn5093Conflict management, mediation and peace building: an overview and the Israeli Arab case M. Hadarz 1/1/05 --
FSS:MVZn5095Politics and Security in the Persian Gulf & Caspian Sea regions P. Suchýz 2/0/05 --
FSS:MVZn5096Israel and Politics of Innovation: The Start-up Nation in International Perspective P. Suchýz 0/0/05 3-
FSS:MVZn5097Introduction to linear models Z. Ringlerovázk 1/1/07 --
FSS:MVZn5098Negotiating in a globalized arena P. Suchýz 2/0/05 --
FSS:EGO402EU Law and European System of Human Rights Protection V. Hloušekzk 1/1/08 --
FSS:EGO425The European dimension of local policymaking H. Smekalzk 1/1/06 --
FSS:EVSn5064The Schengen Roadmap: adapting EU’s justice and home affairs to new challenges P. Kaniokzk 1/1/05 --
FSS:IREn5001NATO History Z. Křížz 1/1/05 --
FSS:IREn5005Modern Peacekeeping M. Chovančíkzk 1/1/05 --
FSS:IREn5006German foreign policy J. Urbanovskáz 1/1/05 --
FSS:IREn5009Afghanistan's regional security complex T. Černohouszk 1/1/05 --
FSS:IREn5011Human Evolution and International Politics P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:IREn5012International sanctions M. Chovančíkzk 1/1/05 --
FSS:IREn5014 -- 0/0- --
FSS:IREn5016Comparative Politics of EU countries V. Hloušekz 1/1/08 --
FSS:IREn5017European Union in European Politics since 1989 P. Kuchyňkováz 1/1/05 --
FSS:IREn5019 -- 0/0- --
FSS:IREn5020 -- 0/0- --
FSS:IREn5021 -- 0/0- --
FSS:MEBn5011Energetická bezpečnost USA B. Dančákzk 1/1/05 --
FSS:MEBn5014Energetické politiky v Asii B. Dančákzk 1/15 --
FSS:MEBn5015Environmentální aspekty energetiky F. Černochzk 1/1/05 --
FSS:MEBn5035Introduction to Economics F. Černochz 2/0/03 --
FSS:MEBn5036Energy in International Law B. Dančákz 2/0/03 --
FSS:MEBn5038Energy Law B. Dančákz 2/0/03 --
228 kreditů

Blok 3 - praktické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZn5900Stáž Z. Křížz 0/05 --
FSS:MVZn5901Letní/Zimní škola Z. Křížz 0/0/03 --
FSS:FSSn4410Zahraniční výjezd A. Souralováz 0/0/04 --
FSS:FSSn4490Zahraniční pracovní pobyt A. Souralováz 0/0/020 --
32 kreditů