Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FSS DMVEP05 Mezinárodní vztahy a evropská politika (kombinovaný)
Název anglicky: International Relations and European Politics (combined)
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: FSS D-MVEP_ Mezinárodní vztahy a evropská politika

Povinné předměty

Blok 1

Povinné předměty jsou základem studovaného programu a musejí být v průběhu studia absolvovány.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVP001Kvalitativní výzkum mezinárodní a evropské politiky V. Hloušekzk 1/1/020 1-
FSS:MVP002Kvantitativní výzkum mezinárodní a evropské politiky P. Kaniokzk 1/1/020 2-
FSS:MVP003Prezentace návrhu výzkumu V. Hloušekz 0/0/020 3-
FSS:MVP004Seminář k odborné publikaci I. V. Hloušekz 1/1/020 4-
FSS:MVP005Seminář k odborné publikaci II. V. Hloušekz 1/1/020 6-
FSS:MVP006Disertační práce I. V. Hloušekz 0/0/060 7-
FSS:MVP007Disertační práce II. V. Hloušekz 0/0/060 8-
220 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1 - Dlouhodobý zahraniční pobyt

Student/ka musí v průběhu studia povinně absolvovat jeden z uvedených kurzů v rozsahu 20 ECTS.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSS900Zahraniční výzkumný pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 5-
FSS:FSS990Zahraniční pracovní pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 5-
40 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVP008Individuální výzkumný úkol V. Hloušekz 0/0/020 --
FSS:MVP009Pedagogické praktikum V. Hloušekz 0/0/02 --
22 kreditů

Další aplikace