FSS SOC02 Sociologie
Název anglicky: Sociology
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FSS B-SOC Sociologie

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SOCb1001Úvod do sociologie C. Szalózk 2/0/06 Z P
FSS:SOCb1004Proseminář k úvodu do sociologie I. Šmídováz 0/2/06 P P
FSS:SOCb3001Úvod do genderových studií I. Šmídovázk 1/1/06 P PV
18 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SOCb1003Obecná sociologická teorie R. Maradazk 1/1/06 Z P
FSS:SOCb1006Metodologie sociálních věd T. Katrňákzk 1/1/06 Z P
FSS:SOCb1009Demografie I. Šmídovázk 1/1/06 P P
FSS:SOCb2003Proseminář k obecné sociologické teorii C. Szalóz 0/2/06 P PV
FSS:SOCb3003Muži, maskulinity a gender I. Šmídovázk 1/1/06 - PV
FSS:SOCb3501Gender and Sexuality in Contemporary European Societies I. Šmídovázk 2/0/06 P PV
36 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SANb1001Úvod do sociální antropologie I. Kašparovázk 2/0/06 P PV
FSS:SANb1005Současná sociální a kulturní teorie E. Šlesingerovázk 1/1/06 - PV
FSS:SOCb1008Statistická analýza dat L. Rabušiczk 1/2/06 Z P
FSS:SOCb2159Četba z klasické sociologie I. Šmídováz 1/2/06 P PV
FSS:SOCb2554Chapters in Cultural Sociology W. Binderzk 1/1/09 - PV
FSS:SOCb3002Metody kvalitativního výzkumu K. Nedbálkovázk 1/1/06 - PV
FSS:SOCb3005Deviace, normalita a gender K. Nedbálkovázk 1/1/06 - PV
45 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SANb1005Současná sociální a kulturní teorie E. Šlesingerovázk 1/1/06 P PV
FSS:SANb1008Politická a ekonomická antropologie Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 - PV
FSS:SANb2009Antropologie migrace A. Souralovázk 1/1/06 - PV
FSS:SOCb1007Metody výzkumu v sociologii L. Rabušiczk 1/1/06 Z P
FSS:SOCb2010Výzkumná praxe I. Šmídováz 0/2/06 - PV
FSS:SOCb2122Sociologie náboženství I. Šmídovázk 1/1/06 - PV
FSS:SOCb2133Sociologie kultury C. Szalózk 1/1/06 P PV
FSS:SOCb2142Úvod do urbánní sociologie L. Galčanová Batistazk 1/1/06 P PV
FSS:SOCb2271Sociální fenomény v kulturních souvislostech:Sociologie fotbalu R. Maradazk 1/1/06 - PV
FSS:SOCb2290Paměť, trauma, generace R. Maradazk 1/1/06 - PV
FSS:SOCb2586Populism and Authoritarianism W. Binderzk 1/1/09 - PV
FSS:SOCb3004Gender a intimita K. Liškovázk 1/1/06 - PV
75 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SOCb1002Projekt k bakalářské práci I. Šmídováz 0/2/05 P -
FSS:SOCb2284Sociální gerontologie L. Vidovićovázk 1/1/06 - PV
FSS:SOCb2588Biographical Sociology C. Szalózk 1/1/06 - PV
FSS:SOCb2589Population Changes Z. Brzozowskazk 1/1/09 P PV
FSS:SOCb2591Sociology of Nationalism C. Szalózk 1/1/06 - PV
32 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SOCb1005Seminář k bakalářské práci I. Šmídováz 0/2/010 P -
10 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 - -
FSpS:P9901Tělesná výchova - Sebeobrana specifických skupin A. Zvonekz 0/21 - -
FSS:SANb1006Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí E. Šlesingerovázk 1/1/06 - V
FSS:SANb2010Antropologie a feminismus A. Souralovázk 1/1/06 - V
FSS:SOCb2122Sociologie náboženství I. Šmídovázk 1/1/06 - -
FSS:SOCb2284Sociální gerontologie L. Vidovićovázk 1/1/06 - -
FSS:SOCb2290Paměť, trauma, generace R. Maradazk 1/1/06 - -
FSpS:p971Tělesná výchova - Zdravotní tělesná výchova H. Vrtělováz 0/2/01 - -
36 kreditů