FSS SOC11 Sociologie
Název anglicky: Sociology
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS N-SOC Sociologie

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška je složena ze dvou částí: obhajoba diplomové práce a ústní zkouška.
Zkouška je vymezena státnicovými okruhy a zadanou literaturou. Ústní zkouška sestává ze dvou předmětů: teoretická sociologie a oborová sociologie (studující vybírají jeden ze čtyř oborových okruhů). Předměty SZZ navazují na základní teoretické předměty profilujícího základu (Z) a předměty profilujícího základu (P).

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Témata obhájených prací:
- Deinstitucionalizace manželství: Důvěra jako makro-sociální i mikro-sociální proměnná ovlivňující postoje k rozvodu a rodinám s jedním rodičem
- Význam soukromí pro mladé aktivní YouTubery a YouTuberky
- Fenomén sociálního vyloučení a způsoby jeho řešení v České republice
- Sociální determinanty rozvodu
- Sociální vazby mezi rezidenty v domově důchodců
- Riziko, či zdravý rozum? Analýza vnímání pojmu „populismus“ diskutujícími na portálu iDNES.cz
- Postoje české populace vůči politickému dění a jeho vývoj po roce 1990


Doporučený průchod studijním plánem

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCn4006Seminář k diplomové práci K. Nedbálkováz 0/2/020 4Z
FSS:SOCn4005Projekt k diplomové práci K. Nedbálkováz 0/2/012 3Z
32 kreditů

Jazyky (4 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA401Academic Writing and Other Study Skills J. Lennonzk 0/2/02+2 --
FSS:CJVA402Academic Presentations and Other Study Skills P. Trávníkovázk 0/2/02+2 --
8 kreditů

Povinné předměty (min. 24 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCn4001Teoretická sociologie C. Szalózk 1/1/012 3Z
12 kreditů

Sciologický výzkum

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCn4002Sociologický výzkum: Kvalitativní analýza textu - Atlas.ti K. Liškovázk 1/1/012 --
FSS:SOCn4003Kvantitativní sociologický výzkum M. Kreidlzk 1/1/012 --
FSS:SOCn4004Sociologický výzkum: etnografie a rozhovor K. Nedbálkovázk 1/1/012 --
FSS:SOCn4007Sociologický výzkum: design výzkumu M. Kreidlzk 1/1/012 --
48 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Předměty profilujícího základu

Studující volí jednu z profilačních skupin předmětů 1. SOC551 Město v sociologii 20. století SOC593 Sociologie prostoru a architektury 2. SOC587 Antropologické teorie [ 1. sem ] 3. SOC590 Populační studia [ 1. sem ] SOC606 Sociologie rodiny [ 2. sem ] 4. SOC592 Sexualita a gender za komunismu [ 1. sem ] SOC594 Třída, gender, etnicita ve vzdělávání [ 2. sem ]

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCn5003Město v sociologii 20. století S. Ferenčuhovázk 1/1/010 2P
FSS:SOCn6300Antropologické teorie C. Szalózk 1/1/010 1P
FSS:SOCn6202Populační studia L. Rabušiczk 1/1/010 1P
FSS:SOCn6101Sexualita a gender za komunismu K. Liškovázk 1/1/010 1P
FSS:SOCn5009Sociologie prostoru a architektury L. Galčanová Batistazk 2/0/010 3P
FSS:SOCn6102Třídní a genderová nerovnost v kvalitativním výzkumu K. Nedbálkovázk 1/1/010 3P
FSS:SOCn6207Sociologie rodiny M. Kreidlzk 1/1/010 2P
70 kreditů

Ostatní povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCn6301Sociálně stratifikační výzkum T. Katrňákzk 1/1/010 1-
FSS:SOCn5004Sociologická jurisprudence H. Baňouchzk 1/1/010 1-
FSS:SOCn5003Město v sociologii 20. století S. Ferenčuhovázk 1/1/010 2-
FSS:SOCn6206Pokročilé metody mnohorozměrné analýzy M. Kreidlzk 1/1/010 2-
FSS:SOCn6205Sociální gerontologie: koncepty a kontroverze L. Vidovićovázk 1/1/010 2-
FSS:SOCn5012Sociologie veřejného prostoru P. Pospěchzk 1/1/010 2-
FSS:SOCn6304Antropologie vzdělávání I. Kašparovázk 1/1/010 2-
FSS:SOCn6103Sociologie medicíny I. Šmídovázk 1/1/010 2-
FSS:SOCn6202Populační studia L. Rabušiczk 1/1/010 1-
FSS:SOCn6101Sexualita a gender za komunismu K. Liškovázk 1/1/010 3-
FSS:SOCn6102Třídní a genderová nerovnost v kvalitativním výzkumu K. Nedbálkovázk 1/1/010 1-
FSS:SOCn6104Muži mocní, nemocní i bezmocní I. Šmídovázk 1/1/010 2-
FSS:SOCn6105Migrace, rodina a gender A. Souralovázk 1/1/010 2-
FSS:SOCn6305Antropologie, tělo a biotechnologie E. Šlesingerovázk 1/1/010 --
FSS:SOCn6207Sociologie rodiny M. Kreidlzk 1/1/010 2-
FSS:SOCn6203Advanced Methods of Demographic Analysis Z. Brzozowskazk 1/1/010 3-
FSS:ESOn4011Writing Sociology B. Jaworskyzk 2/2/010 2-
FSS:CSOn4009Social Life of Things: Material Culture and Consumption C. Szalózk 1/1/010 --
FSS:ESOn4007Contemporary Migration Research B. Jaworskyzk 1/1/010 2-
190 kreditů