FSS SPR02 Sociální práce
Název anglicky: Social Work
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FSS B-SPR Sociální práce

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPRb1101Úvod do sociální práce L. Musilzk 1/1/03 Z P
FSS:SPRb1104Základy práva I. Kernovázk 2/1/03 - P
FSS:SPRb1128Základy psychologie pro SPR J. Vanderzk 1/1/04 - P
FSS:SPRb1204Politika sociálních služeb K. Kubalčíkovázk 1/1/05 - PV
FSS:VPLb1132Statistika M. Suchaneczk 2/2/04 - P
19 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPRb1103Teorie a metody sociální práce P. Navrátilzk 1/1/05 Z P
FSS:SPRb1105Sociální právo I. Kernovázk 1/1/03 - PV
FSS:SPRb1156Praxe a supervize v sociální práci M. Punováz 0/2/01 P P
FSS:SPRb1219Sociologie P. Horákzk 1/1/04 P P
FSS:VPLb1102Sociální politika T. Sirovátkazk 1/1/05 Z P
FSS:VPLb1118Kvantitativní výzkum O. Horazk 1/1/04 - P
FSS:VPLb1124Politika a služby zaměstnanosti M. Horákovázk 1/1/05 - PV
27 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPRb1113Odborná praxe a supervize I J. Navrátilováz 1/1/12 Celkem 156 hodin praxe.5 P P
FSS:SPRb1122Sociální práce s rodinami L. Otavazk 1/1/04 - PV
FSS:SPRb1134Sociální práce s oběťmi domácího násilí J. Čechováz 1/1/04 - PV
FSS:SPRb1140Posouzení životní situace klienta P. Navrátilzk 1/1/05 P P
18 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPRb1115Odborná praxe a supervize II, individuální Z. Dohnalováz 1/1/8 Celkem 104 hodin praxí.3 P P
FSS:SPRb1119Kvalitativní výzkum M. Žižlavskýzk 1/1/04 - P
FSS:SPRb1142Přístupy k práci s menšinami R. Balážzk 1/1/04 P P
FSS:SPRb1209Sociální deviace pro SPR P. Horovázk 1/1/04 - P
FSS:SPRb1217Zdraví a nemoc Z. Dohnalovázk 1/1/04 - P
FSS:SPRb1228Drug Interventions P. Navrátilz 1/1/05 - PV
FSS:SPRb1280Metodologie závěrečné práce L. Musilz 2/0/03 Z -
27 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPRb1111Filosofie a etika v sociální práci M. Nečasovázk 1/1/04 P P
FSS:SPRb1116Odborná praxe a supervize III, skupinová M. Punováz 1/1/12 Celkem 156 hodin praxe.4 P PV
FSS:SPRb1117Odborná praxe a supervize III, komunitní M. Votoupalz 1/1/12 Celkem 156 hodin praxe.4 P PV
FSS:SPRb1218Nestátní neziskový sektor V. Hyánekzk 1/1/04 - PV
FSS:SPRb1281Konceptualizace závěrečné práce (BAK-PR) L. Musilz 0/1/04 P -
FSS:VPLb1207Sociální problematika menšin I. Vašečkazk 1/1/04 P P
24 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPRb1279Diplomový seminář K. Kubalčíkováz 0/1/04 P -
4 kredity

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 - -
4 kredity