FSS DKP05 Klinická psychologie
Název anglicky: Clinical psychology
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: FSS D-KP_ Klinická psychologie

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:PSYd0115Prezentace a obhajoba disertačního projektu P. Macekz 0/0/010 - P
10 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:PSYd0112Přehledová práce (vycházející z disertace) I. Čermákk 0/0/015 - P
15 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:PSYd0029Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 - P
FSS:PSYd0150Odborná recenzovaná publikace I a T. Řiháčekk 0/0/015 - P
17 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:PSYd0030Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 - P
FSS:PSYd0152Odborná recenzovaná publikace II a T. Řiháčekk 0/0/015 - P
17 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:PSYd0031Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 - P
FSS:PSYd0117Recenze odborného článku I Z. Vybíralk 0/0/02 - P
4 kredity

7. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:PSYd0032Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 - P
FSS:PSYd0118Recenze odborného článku II Z. Vybíralk 0/0/02 - P
FSS:PSYd0151Odborná recenzovaná publikace I b T. Řiháčekk 0/0/05 - P
FSS:PSYd0155Impaktovaná publikace (a) S. Ježekk 0/0/015 - P
24 kreditů

8. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:PSYd0113Disertační práce: dokončení P. Macekz 0/0/020 - P
FSS:PSYd0153Odborná recenzovaná publikace II b T. Řiháčekk 0/0/05 - P
FSS:PSYd0156Impaktovaná publikace (b) S. Ježekk 0/0/05 - P
30 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:FSSd0900Zahraniční výzkumný pobyt V. Hloušekk 0/0/020 - PV
FSS:FSSd0910Zahraniční výjezd V. Hloušekz 0/0/04 - PV
FSS:FSSd0990Zahraniční pracovní pobyt V. Hloušekk 0/0/020 - PV
FSS:PSYd0001Teorie a metodologie vědy I. Čermákzk 0/0/010 - P
FSS:PSYd0107Společný seminář Z. Vybíralz 0/0/08 - P
FSS:PSYd0108Vystoupení na konferenci S. Ježekz 0/0/0- - P
FSS:PSYd0114Popularizace vědy S. Ježekz 0/0/04 - PV
FSS:PSYd0136Klinická psychologie: výzkum psychoterapie I T. Řiháčekk 0/0/015 - PV
FSS:PSYd0137Klinická psychologie: výzkum psychoterapie II T. Řiháčekz 0/0/015 - -
FSS:PSYd0138Klinická psychologie: psychometrika I S. Ježekz 0/0/015 - PV
FSS:PSYd0139Klinická psychologie: psychometrika II S. Ježekz 0/0/015 - -
FSS:PSYd0140Klinická psychologie: výzkum veřejného zdraví I A. Ševčíkováz 0/0/015 - PV
FSS:PSYd0141Klinická psychologie: výzkum veřejného zdraví II A. Ševčíkováz 0/0/015 - -
FSS:PSYd0154Odborná recenzovaná publikace V J. Roubalk 0/0/010 - PV
FSS:PSYd0157Konzultace bakalářské/diplomové práce pod supervizí školitele L. Lacinovák 0/0/03 - P
FSS:PSYd0158Research in international context (zvaní přednášející) J. Roubalz 0/0/01 - PV
170 kreditů