FSS SPR15 Sociální práce universální
Název anglicky: Social Work Universal
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS N-SPR Sociální práce

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPRn4408Přístupy v sociální práci - vyjednávání a mediace M. Nečasovázk 1/1/010 P P
FSS:SPRn4463Sociální práce s klientem v modelu růstu V. Satirové P. Navrátilzk 1/1/08 - PV
FSS:VPLn4513Tvorba a implementace veřejných politik J. Winklerzk 0/2/011 P P
29 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPRn4406Služby pro seniory K. Kubalčíkovázk 1/1/08 - PV
FSS:SPRn4409Metody v sociální práci - makro L. Musilzk 1/1/012 P P
FSS:SPRn4417Supervize M. Nečasovázk 1/1/08 P P
FSS:SPRn4430Sociální práce s mládeží M. Punovázk 1/1/08 - PV
FSS:SPRn4451Vzdělávací supervize a koučink J. Navrátilovázk 1/1/08 - PV
FSS:SPRn4466Cultural Minorities in Central and Eastern Europe. Perspective of Socio-cultural Anthropology J. Muchazk 0/0/08 - PV
FSS:SPRn4469Sebezkušenostní skupina L. Otavaz 0/2/010 - PV
FSS:SPRn4470Gender Perspectives in Social Work Practice M. Frišaufovázk 1/1/08 - PV
FSS:SPRn4479Participativní přístup v sociální práci s klientem K. Kubalčíkovázk 1/1/010 P PV
FSS:SPRn4508Kriminalita a sociální práce s pachateli P. Horovázk 1/1/04 - PV
FSS:SPRn4512Přístup k práci s klientem a kultura organizace L. Musilzk 1/1/010 P PV
FSS:SPRn4598Metodologie závěrečné práce L. Musilz 2/0/02 Z P
FSS:VPLn4457Genderové aspekty trhu práce a související politiky B. Plasovázk 1/1/010 - PV
106 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPRn4405Evaluační výzkum pro SPR J. Winklerzk 2/2/010 Z P
FSS:SPRn4407Reflexivita v sociální práci P. Navrátilzk 1/1/012 Z P
FSS:SPRn4440Sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami P. Navrátilz 1/1/010 - PV
FSS:SPRn4467Odborná praxe a supervize pro magisterské studium L. Otavaz 1/1/5 Celkem 80 hodin praxe.5 P P
FSS:SPRn4505Migrace a menšiny v ČR a ve střední Evropě I. Vašečkazk 1/1/08 - PV
FSS:SPRn4581Konceptualizace diplomové práce (MAG-PR) L. Musilz 0/2/08 P P
53 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPRn4519Diplomový seminář J. Winklerz 0/1/010 P P
10 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:VPLn4434Programy sociálního a organizačního rozvoje organizací O. Horazk 1/1/010 - PV
10 kreditů