FSS VSPLZ22 Personální management a organizační rozvoj
Název anglicky: Personnel management and organisational development
navazující kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FSS N-VSPLZ Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:VPLn8801Teorie organizace a řízení T. Sirovátkazk 2/0/012 Z P
FSS:VPLn8802Personální analýza a plánování J. Winklerzk 2/0/08 P P
20 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:VPLn8809Politika zaměstnanosti a pracovního trhu T. Sirovátkazk 1/1/012 - PV
FSS:VPLn8810Evaluační výzkum O. Horazk 2/0/012 Z P
FSS:VPLn8821Tvorba a implementace veřejné politiky J. Winklerzk 2/0/011 Z P
FSS:VPLn8822Odborná analytická praxe 1 I. Zelenkováz 0/10/12010 - PV
FSS:VPLn8898Metodologie závěrečné práce T. Sirovátkaz 2/0/04 P -
49 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
ESF:MPV_MAUDManažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru M. Hladkázk 1/2/05 - PV
ESF:MPV_RKMDRozvoj komunikačních a manažerských dovedností R. Lukášováz 1/2/04 - PV
FSS:VPLn8816Programy sociálního a organizačního rozvoje organizací O. Horazk 2/0/010 P P
FSS:VPLn8818Řízení a rozvoj lidských zdrojů B. Plasovázk 2/0/08 P P
FSS:VPLn8899Konceptualizace závěrečné práce K. Kubalčíkováz 0/2/08 P -
35 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
ESF:BPV_MVVSMarketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru S. Škarabelovázk 2/2/06 - PV
FSS:VPLn8800Diplomový seminář K. Kubalčíkováz 0/1/08 P -
FSS:VPLn8807Etika v práci s lidmi Z. Dohnalovázk 2/0/011 - PV
25 kreditů