FSS MVEB81 Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Název anglicky: International Relations and Energy Security
navazující prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: FSS N-MVEB Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška na programu Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost je ústní a skládá se z obhajoby magisterské diplomové práce a složení zkoušky ze tří předmětů:

a) Teoretické přístupy a hlavní koncepty
b) Energetická politika ČR
c) Energetická politika EU

Studenti mají k dispozici okruhy témat, které jsou navázány na vybranou odbornou literaturu. Okruhy odpovídají látce, se kterou se studenti seznamují průběžně v rámci svého studia absolvováním jednotlivých povinných předmětů. Každý předmět SZZ je zkoušen samostatnou otázkou, k níž se koná odborná rozprava se členy zkušební komise. Primárním cílem je vést odbornou diskusi nad předem definovanými, pro obor relevantními tématy, a pokud se to nabízí, tuto diskusi dále navázat na téma magisterské práce, či uplatnit na případy, se kterými jsou studenti obeznámeni. Studenti tak prokazují schopnost aplikace teoretických přístupů a konceptů na vybrané případy, hlubokou orientaci v oblasti energetické bezpečnosti ČR, energetické politiky EU a schopnost argumentačně podložené odborné diskuze nad jednotlivými aspekty a souvisejícími problematikami. Způsob nastavení SZZ se tedy plně vztahuje k cílům oboru.
Schopnost aplikovat metodologii a teoretické koncepty v oblasti výzkumu mezinárodních vztahů a energetické bezpečnosti je obsažena také v procesu psaní a obhajoby závěrečné magisterské práce v rozsahu 80–100 stran textu (minimálně 144 000 znaků).

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Norská politika tvorby a správy příjmů z nerostného bohatství v trojdimenzionálním pojetí politiky
https://is.muni.cz/auth/th/419980/fss_m?info=1

Vyjednávání o umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v České republice: analýza sociálních sítí
https://is.muni.cz/auth/th/383513/fss_m?info=1

Proces vyhledávání lokalit hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v ČR: případová studie Pracovní skupiny pro dialog
https://is.muni.cz/auth/th/414571/fss_m?info=1

Štátna podpora v energetickom sektore: prípad Českej republiky
https://is.muni.cz/auth/th/397765/fss_m?info=1

Přístup České republiky k obnovitelným zdrojům energie prismatem institucionalismu
https://is.muni.cz/auth/th/370290/fss_m?info=1

Doporučený průchod studijním plánem

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MEB409Diplomový seminář B. Dančákz 0/2/014 4P
14 kreditů

Povinné předměty

MEB401 nebo MEB427 nebo MEBn4001

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MEBn4001Bezpečnost: teorie a koncepty B. Dančákzk 1/1/08 1P
FSS:MEB401 -- 0/0- 1P
FSS:MEB427 -- 0/0- 1P
8 kreditů

MEB428 nebo MEBn4004 nebo MEB402

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MEBn4004Energetická politika EU F. Černochzk 2/0/08 3P
FSS:MEB402 -- 0/0- 3P
FSS:MEB428 -- 0/0- 3P
8 kreditů

MEB429 nebo MEBn4002

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MEBn4002Energetická bezpečnost a geopolitika B. Dančákzk 1/1/08 2Z
FSS:MEB429 -- 0/0- 2Z
8 kreditů

MEB430 nebo MEBn4005

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MEBn4005Energetická bezpečnost ČR T. Vlčekzk 2/0/08 4Z
FSS:MEB430 -- 0/0- 4Z
8 kreditů

MEB431 nebo MEBn4003

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MEBn4003Metodologie sociálních věd J. Osičkazk 1/1/08 2P
FSS:MEB431 -- 0/0- 2P
8 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1 - povinně volitelné předměty v češtině

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZn5013Vybrané problémy dějin mezinárodních vztahů ve 20. století Z. Křížz 1/1/04 1-
FSS:MVZn5028Kvalitativní metodologie výzkumu mezinárodních vztahů M. Kořanzk 0/0/06 --
FSS:MVZn5069Vojenské aliance v mezinárodních vztazích Z. Křížzk 1/1/04 --
FSS:MEBn5016Technicko-ekonomické aspekty energetiky I J. Osičkazk 1/1/05 1-
FSS:MEBn5021Vybrané metody výzkumu mezinárodních vztahů B. Dančákzk 1/15 --
FSS:MEBn5025Vnější dimenze energetické politiky EU B. Dančákzk 1/1/05 4-
FSS:MEBn5026Carbon Capture & Storage: Lessons Learned and the Prospects J. Osičkaz 2/0/01 --
FSS:MEBn5032Energetické vztahy Ruska a střední a východní Evropy T. Vlčekzk 1/1/05 2-
FSS:MEBn5902Firemní praxe – energetická bezpečnost J. Osičkaz 0/2/04 --
FSS:CZVKES400 -- 0/0- --
FSS:EVSn5040Vzdělávací a výzkumná politika P. Fialazk 1/1/06 --
FSS:EVSn5050Evropská unie a lidská práva H. Smekalzk 1/1/07 --
FSS:EVSn5066Analýza evropské politiky P. Kaniokz 1/1/04 --
FSS:ENSn4651Ekonomické nástroje politiky životního prostředí J. Činčeraz 2/0/03 --
FSS:MVZn5077Střední Evropa v mezinarodní politice: Historie, současnost a budoucnost M. Kořanzk 1/1/04 --
FSS:ZUR554aKomunikační strategie ČR o EU J. Pavelkaz 2/02 --
FSS:MVZn5065Mezinárodní finanční instituce O. Krpeczk 1/14 --
FSS:MVZn5066Mezinárodní obchodní režim O. Krpeczk 1/1/04 --
FSS:POLn6010Experimentální politologie R. Chytilekzk 1/1/05 --
78 kreditů
HMV422 nebo MVZ452
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:HMV422Mezinárodní obchodní režim O. Krpeczk 1/14 --
FSS:MVZ452 -- 0/0- --
4 kredity
HMV425 nebo MVZ451
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:HMV425Mezinárodní finanční instituce O. Krpeczk 1/14 --
FSS:MVZ451 -- 0/0- --
4 kredity

Blok 2 - povinně volitelné předměty v angličtině

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZn5092Introduction to research design and analysis Z. Ringlerovázk 1/1/06 3-
FSS:MVZn5097Introduction to linear models Z. Ringlerovázk 1/1/07 --
FSS:MEBn5011U.S. Energy Policy: Development and Challenges B. Dančákzk 1/1/05 --
FSS:MEBn5012Electricity Industry: Conventional Technologies T. Vlčekzk 2/0/04 --
FSS:MEBn5018Energy Security of Visegrad Countries B. Dančákzk 1/15 --
FSS:MEBn5033Statistical Data Analysis in R B. Dančákz 1/1/06 3-
FSS:MEBn5034Social Network Analysis in R B. Dančákz 1/1/06 1-
FSS:MEBn5035Introduction to Economics F. Černochzk 1/1/04 --
FSS:MEBn5036Energy in International Law B. Dančákzk 2/0/03 1-
FSS:MEBn5037Getting Employed in the Energy Sector B. Dančákz 1/1/02 3-
FSS:MEBn5038EU Energy Law B. Dančákzk 2/0/03 2-
FSS:MEBn5039Oil and Gas Industry T. Vlčekzk 2/0/04 1-
FSS:MEBn5040Contemporary Trends I. - Energy Poverty B. Dančákz 1/1/03 --
FSS:MEBn5041Contemporary Trends II. V. Velička Zapletalovázk 0/2/02 --
FSS:MEBn5042Economics of Energy Corporations J. Osičkazk 2/0/03 --
FSS:MEBn5043Introduction to fundamentals of energy regulation B. Dančákz 0/0/02 --
FSS:CZVMVZ001 -- 0/0- --
FSS:CZVMVZ002 -- 0/0- --
FSS:CZVMVZ003The Energy Policy of the EU and its Position in Global Energy Environment P. Suchýz 1/14 --
FSS:ESSn5013Energy Law F. Černochz 2/0/03 --
FSS:EVSn5064The Schengen Roadmap: adapting EU’s justice and home affairs to new challenges P. Kaniokzk 1/1/05 --
FSS:FSSn4000Předmět ze zahraniční v AJ D. Mahrová- 0/0/0- --
FSS:HEN618aPower, Politics and Environmental Change B. Binkaz 0/0/03 --
FSS:HEN618bEcological Economics and Energy Studies B. Binkazk 0/2/04 --
FSS:MVZn5050Human Evolution and International Politics P. Suchýzk 1/1/06 --
FSS:MVZn5002Creative Leadership: Facing 21st Century Challenges P. Suchýz 2/0/05 --
FSS:MVZn5005Managing Projects in an International Context M. Chovančíkzk 1/2/07 --
FSS:MVZn5098Negotiating in a globalized arena P. Suchýz 2/0/05 --
FSS:MVZn5007Internet Based Research M. Higginsz 1/1/05 --
CST:D03_p2018 -- 0/0- --
FSS:MEBn5014Energy Policies in Asia B. Dančákzk 1/1/05 --
FSS:MEBn5017Electricity Industry: Renewable Energy J. Osičkazk 0/0/0 7x 100 minut.3 --
FSS:MEBn5015Energy and environment F. Černochzk 1/1/05 --
125 kreditů

Blok 3 -Praktické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MEBn5900Stáž A. Konvalinováz 0/0/05 --
FSS:MVZn5901Letní/Zimní škola V. Velička Zapletalováz 0/0/03 --
FSS:FSSn4410Zahraniční výjezd P. Suchýz 0/0/04 --
FSS:FSSn4490Zahraniční pracovní pobyt P. Suchýz 0/0/020 --
32 kreditů