FSS MVEB81 Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Název anglicky: International Relations and Energy Security
navazující prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: FSS N-MVEB Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:MEB401 -- 0/0- P P
FSS:MEB427 -- 0/0- P P
FSS:MEBn4001Bezpečnost: teorie a koncepty B. Dančákzk 1/1/08 P P
FSS:MEBn5016Technicko-ekonomické aspekty energetiky I J. Osičkazk 1/1/05 - PV
FSS:MEBn5034Social Network Analysis in R B. Dančákz 1/1/06 - PV
FSS:MEBn5036Energy in International Law B. Dančákzk 2/0/03 - PV
FSS:MEBn5039Oil and Gas Industry T. Vlčekzk 2/0/04 - PV
FSS:MVZn5013Vybrané problémy dějin mezinárodních vztahů ve 20. století Z. Křížz 1/1/04 - PV
30 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:MEB429 -- 0/0- Z P
FSS:MEB431 -- 0/0- P P
FSS:MEBn4002Energetická bezpečnost a geopolitika B. Dančákzk 1/1/08 Z P
FSS:MEBn4003Metodologie sociálních věd J. Osičkazk 1/1/08 P P
FSS:MEBn5032Energetické vztahy Ruska a střední a východní Evropy T. Vlčekzk 1/1/05 - PV
FSS:MEBn5038EU Energy Law B. Dančákzk 2/0/03 - PV
24 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:MEB402 -- 0/0- P P
FSS:MEB428 -- 0/0- P P
FSS:MEBn4004Energetická politika EU F. Černochzk 2/0/08 P P
FSS:MEBn5033Statistical Data Analysis in R B. Dančákz 1/1/06 - PV
FSS:MEBn5037Getting Employed in the Energy Sector B. Dančákz 1/1/02 - PV
FSS:MVZn5092Introduction to research design and analysis Z. Ringlerovázk 1/1/06 - PV
22 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:MEB409Diplomový seminář B. Dančákz 0/2/014 P P
FSS:MEB430 -- 0/0- Z P
FSS:MEBn4005Energetická bezpečnost ČR T. Vlčekzk 2/0/08 Z P
FSS:MEBn5025Vnější dimenze energetické politiky EU B. Dančákzk 1/1/05 - PV
27 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:CZVKES400 -- 0/0- - PV
FSS:CZVMVZ001 -- 0/0- - PV
FSS:CZVMVZ002 -- 0/0- - PV
FSS:CZVMVZ003The Energy Policy of the EU and its Position in Global Energy Environment P. Suchýz 1/14 - PV
CST:D03_p2018 -- 0/0- - PV
FSS:ENSn4651Ekonomické nástroje politiky životního prostředí J. Činčeraz 2/0/03 - PV
FSS:ESSn5013Energy Law F. Černochz 2/0/03 - PV
FSS:EVSn5040Vzdělávací a výzkumná politika P. Fialazk 1/1/06 - PV
FSS:EVSn5050Evropská unie a lidská práva H. Smekalzk 1/1/07 - PV
FSS:EVSn5064The Schengen Roadmap: adapting EU’s justice and home affairs to new challenges P. Kaniokzk 1/1/05 - PV
FSS:EVSn5066Analýza evropské politiky P. Kaniokz 1/1/04 - PV
FSS:FSSn4000Předmět ze zahraniční v AJ D. Mahrová- 0/0/0- - PV
FSS:FSSn4410Zahraniční výjezd P. Suchýz 0/0/04 - PV
FSS:FSSn4490Zahraniční pracovní pobyt P. Suchýz 0/0/020 - PV
FSS:HEN618aPower, Politics and Environmental Change B. Binkaz 0/0/03 - PV
FSS:HEN618bEcological Economics and Energy Studies B. Binkazk 0/2/04 - PV
FSS:HMV422Mezinárodní obchodní režim O. Krpeczk 1/14 - PV
FSS:HMV425Mezinárodní finanční instituce O. Krpeczk 1/14 - PV
FSS:MEBn5011U.S. Energy Policy: Development and Challenges B. Dančákzk 1/1/05 - PV
FSS:MEBn5012Electricity Industry: Conventional Technologies T. Vlčekzk 2/0/04 - PV
FSS:MEBn5014Energy Policies in Asia B. Dančákzk 1/1/05 - PV
FSS:MEBn5015Energy and environment F. Černochzk 1/1/05 - PV
FSS:MEBn5017Electricity Industry: Renewable Energy J. Osičkazk 0/0/0 7x 100 minut.3 - PV
FSS:MEBn5018Energy Security of Visegrad Countries B. Dančákzk 1/15 - PV
FSS:MEBn5021Vybrané metody výzkumu mezinárodních vztahů B. Dančákzk 1/15 - PV
FSS:MEBn5026Carbon Capture & Storage: Lessons Learned and the Prospects J. Osičkaz 2/0/01 - PV
FSS:MEBn5035Introduction to Economics F. Černochzk 1/1/04 - PV
FSS:MEBn5040Contemporary Trends I. - Energy Poverty B. Dančákz 1/1/03 - PV
FSS:MEBn5041Contemporary Trends II. V. Zapletalovázk 0/2/02 - PV
FSS:MEBn5042Economics of Energy Corporations J. Osičkazk 2/0/03 - PV
FSS:MEBn5043Introduction to fundamentals of energy regulation B. Dančákz 0/0/02 - PV
FSS:MEBn5900Stáž A. Konvalinováz 0/0/05 - PV
FSS:MEBn5902Firemní praxe – energetická bezpečnost J. Osičkaz 0/2/04 - PV
FSS:MVZ451 -- 0/0- - PV
FSS:MVZ452 -- 0/0- - PV
FSS:MVZn5002Creative Leadership: Facing 21st Century Challenges P. Suchýz 2/0/05 - PV
FSS:MVZn5005Managing Projects in an International Context M. Chovančíkzk 1/2/07 - PV
FSS:MVZn5007Internet Based Research M. Higginsz 1/1/05 - PV
FSS:MVZn5028Kvalitativní metodologie výzkumu mezinárodních vztahů M. Kořanzk 0/0/06 - PV
FSS:MVZn5050Human Evolution and International Politics P. Suchýzk 1/1/06 - PV
FSS:MVZn5065Mezinárodní finanční instituce O. Krpeczk 1/14 - PV
FSS:MVZn5066Mezinárodní obchodní režim O. Krpeczk 1/1/04 - PV
FSS:MVZn5069Vojenské aliance v mezinárodních vztazích Z. Křížzk 1/1/04 - PV
FSS:MVZn5077Střední Evropa v mezinarodní politice: Historie, současnost a budoucnost M. Kořanzk 1/1/04 - PV
FSS:MVZn5097Introduction to linear models Z. Ringlerovázk 1/1/07 - PV
FSS:MVZn5098Negotiating in a globalized arena P. Suchýz 2/0/05 - PV
FSS:MVZn5901Letní/Zimní škola V. Zapletalováz 0/0/03 - PV
FSS:POLn6010Experimentální politologie R. Chytilekzk 1/1/05 - PV
FSS:ZUR554aKomunikační strategie ČR o EU J. Pavelkaz 2/02 - PV
194 kreditů