FSS VSPLZ85 Veřejná a sociální politika
Název anglicky: Public and Social Policy
navazující prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: FSS N-VSPLZ Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Společná část

Diplomová práce

Studenti, kteří zapsali předměty VPL581 a VPL598 před nabytím platnosti nové akreditace (od září 2019) získají nižší počty kreditů (VPL581 o 6 kreditů méně a VPL598 o 2 kredity méně). Tyto kredity (8) získají v rámci povinně volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL519 -- 0/0- 4P
FSS:VPL581 -- 0/0- 3P
FSS:VPL598 -- 0/0- 2P
0 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL403 -- 0/0- 1P
FSS:VPL405 -- 0/0- 3P
FSS:VPL513 -- 0/0- 1P
FSS:VPL590 -- 0/0- 2-
0 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Studenti musí naplnit alespoň 8 kreditů předměty tohoto bloku.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR478 -- 0/0- 2P
FSS:VPL402 -- 0/0- 2P
FSS:VPL435 -- 0/0- 2P
FSS:VPL501 -- 0/0- 3P
0 kreditů
Blok 2
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR472 -- 0/0- 4-
FSS:SPR475 -- 0/0- 3-
FSS:SPR477 -- 0/0- 3-
FSS:VPL423 -- 0/0- 2-
FSS:VPL434 -- 0/0- 2-
FSS:VPL436 -- 0/0- 3-
FSS:VPL457 -- 0/0- 2-
FSS:VPL468 -- 0/0- 3-
FSS:VPL511 -- 0/0- 3-
0 kreditů

Volitelné předměty

Studenti volí z dalších předmětů nabízených v studijních programech FSS, maximálně 10 kreditů. Nevztahuje se na studenty, kteří zahájili studium před datem nabytím platnosti nové reakreditace (září 2019).

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL404 -- 0/0- 2P
FSS:VPL419 -- 0/0- 1P
0 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Studenti volí povinně jeden z předmětů bloku. Povinnost volby neplatí pro studenty, kteří zahájili studium před proměnou studijního oboru na studijní program.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR401 -- 0/0- 2-
FSS:VPL471 -- 0/0- 2-
0 kreditů
Blok 2

Studenti musí naplnit nejméně 4-6 kreditů povinně volitelnými předměty, podle toho zda zvolili jako povinný předmět SPR 401(6 kreditů) nebo VPL 471 (4 kredity).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR406 -- 0/0- 2-
FSS:SPR409 -- 0/0- 3-
FSS:SPR458 -- 0/0- 4-
FSS:SPR504 -- 0/0- 2-
FSS:SPR505 -- 0/0- 3-
FSS:VPL461 -- 0/0- 3-
FSS:VPL465 -- 0/0- 3-
FSS:VPL470 -- 0/0- 4-
0 kreditů