FSS VSPLZ95 Veřejná a sociální politika
Název anglicky: Public and Social Policy
navazující kombinovaný na dostudování
Zahrnut v programu: FSS N-VSPLZ Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:VPL801Teorie organizace a řízení T. Sirovátkazk 2/0/012 Z P
FSS:VPL802Personální analýza a plánování T. Sirovátkazk 2/0/012 P PV
FSS:VPL817Současné problémy sociální politiky T. Sirovátkazk 2/0/012 P P
36 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:VPL805Ekonomika sociálního státu T. Sirovátkazk 2/0/012 P P
FSS:VPL809Politika zaměstnanosti a pracovního trhu T. Sirovátkazk 1/1/012 P PV
FSS:VPL810Evaluační výzkum T. Sirovátkazk 2/0/012 Z P
FSS:VPL816Programy sociálniho rozvoje organizací T. Sirovátkazk 2/0/011 P P
FSS:VPL821Tvorba a implementace veřejných politik T. Sirovátkazk 0/2/011 Z P
FSS:VPL822Odborná analytická praxe J. Winklerz 0/10/12010 - PV
FSS:VPL898Metodologie závěrečné práce T. Sirovátkaz 2/0/06 P -
74 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
ESF:MPV_RKMDRozvoj komunikačních a manažerských dovedností R. Lukášováz 1/2/04 - PV
FSS:VPL816Programy sociálniho rozvoje organizací T. Sirovátkazk 2/0/011 - PV
FSS:VPL818Řízení a rozvoj lidských zdrojů T. Sirovátkazk 2/0/012 P PV
FSS:VPL824 -- 0/0- - PV
FSS:VPL899Konceptualizace závěrečné práce T. Sirovátkaz 0/2/06 P -
33 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPR812Projektování institucí sociální práce L. Musilzk 2/0/011 - PV
FSS:VPL800Diplomový seminář J. Winklerz 0/1/012 P -
FSS:VPL807Etika v práci s lidmi T. Sirovátkazk 2/0/011 - PV
34 kreditů