FSS PSY72 Psychologie
Název anglicky: Psychology
bakalářský prezenční na dostudování hlavní
Zahrnut v programu: FSS B-PSY Psychologie

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 - -
FSS:PSYb1010Uvedení do psychologie T. Řiháčekzk 1/1/04 - P
FSS:PSYb1050Psychologie kognitivních procesů L. Štěpánkovázk 1/1/05 P P
FSS:PSYb1130Fyziologie člověka R. Romanzk 1/0/03 - PV
FSS:PSYb1460Duševní hygiena T. Řiháčekk 0/2/03 - PV
FSS:PSYb1510Kulturní antropologie R. Hytychzk 1/1/04 - PV
FSS:PSYb1600Psychologie barev M. Šipulaz 1/1/02 - PV
25 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:PSYb1020Psychologie osobnosti P. Macekzk 1/1/05 P P
FSS:PSYb1030Vývojová psychologie I L. Lacinovázk 1/1/05 Z P
FSS:PSYb1060Psychologie emocí a motivace L. Štěpánkovázk 1/1/05 P P
FSS:PSYb1170Statistická analýza dat S. Ježekzk 1/1/06 Z P
FSS:PSYb1430Psychologie adolescentů P. Macekzk 1/1/04 - PV
FSS:PSYb1740Psychologie a internet H. Macháčkováz 1/1/04 - PV
FSS:PSYb2080Imaginace a interpretace J. Krásak 1/14 - PV
FSS:PSYb2100Psychologie zdraví a nemoci V. Canibalovázk 1/14 - PV
FSS:PSYb2690Dějiny psychologie Z. Vybíralzk 2/1/05 P P
FSS:PSYb2750Filozofické základy psychologického poznání J. Šerekzk 1/1/04 - PV
46 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:PSYb1040Vývojová psychologie II L. Lacinovázk 1/1/05 Z P
FSS:PSYb1070Sociální psychologie I P. Macekzk 1/1/05 Z P
FSS:PSYb1120Metodologie psychologického výzkumu S. Ježekzk 1/1/05 Z P
FSS:PSYb2270 -- 0/0- - PV
15 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:PSYb1080Sociální psychologie II P. Macekzk 1/1/05 Z P
FSS:PSYb1940Úvod do kvalitativního výzkumu T. Řiháčekzk 1/1/05 - PV
FSS:PSYb2160Etické problémy v psychologii V. Canibalovázk 1/1/04 - PV
FSS:PSYb2220Úvod do politické psychologie J. Šerekzk 1/14 - PV
FSS:PSYb2580Integrace kognice, emocí a motivace L. Štěpánkovázk 1/1/05 - PV
23 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:PSYb1100Psychologie výchovy a vzdělávání Š. Portešovázk 1/1/05 P P
FSS:PSYb1110Personální psychologie M. Vaculíkzk 1/1/05 P P
FSS:PSYb2150Psychologie v celostní medicíně V. Canibalovázk 1/1/03 - PV
FSS:PSYb2320R101: Praktický úvod pro používání statistického programu R S. Ježekz 1/1/04 - PV
FSS:PSYb2620Základy klinické psychologie a psychologie zdraví R. Neužilová Michalčákovázk 1/1/05 - PV
FSS:PSYb2900Sport Psychology J. Procházkaz 0/0/04 - PV
26 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:PSYb1930Seminář k bakalářské diplomové práci J. Širůčekz 0/0/0 individuální konzultace dle potřeby.10 P -
FSS:PSYb2600Aplikace vývojové psychologie L. Lacinovázk 1/1/05 - PV
FSS:PSYb2790Zdraví a internet M. Šmahelováz 1/1/04 - PV
FSS:PSYb2800Political psychology and intergroup conflict J. Šerekzk 1/14 - PV
23 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSpS:P908Physical Education - Badminton Z. Svobodováz 0/2/01 - -
FSpS:p974Tělesná výchova - Florbal J. Škodaz 0/2/01 - -
2 kredity