FSS SAN73 Sociální antropologie
Název anglicky: Social Anthropology
bakalářský prezenční na dostudování vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-SAN Sociální antropologie

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří částí
1) Teorie sociální antropologie: písemná zkouška formou uceleného textu/eseje. Studující si volí a odpovídají na dvě otázky ze čtyř. Zkouška navazuje na povinné předmětu SANb 1001, SANb 1002, SANb 1005, SANb 1006, SANb 1007 a SANb 1008
2) Metody sociální antropologie: Písemná zkouška formou přípravy návrhu výzkumného projektu. Studující si volí jeden text ze čtyř, na jehož základě formulují výzkumný návrh postavený na kvalitativní výzkumné metodě. Zkouška navazuje na povinné předměty SANb 1003, SANb 1004 a SANb 1005
3) Aplikovaná sociální antropologie: písemná zkouška formou uceleného textu/eseje. Studující si volí a odpovídá na tři ze šesti otázek. Zkouška navazuje na povinný předmět SANb 1001, SANb 1002, SANb 1003, SANb 1007, SANb 1006 a SANb 1008

Studijní povinnosti

Studující musí na oboru získat celkem 80 ETCS

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Ve vedlejším studijním plánu se nepíše bakalářská práce.

Doporučený průchod studijním plánem

Jazyky (2 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 1-
4 kredity

TV (1 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:p974Tělesná výchova – Florbal J. Škodaz 0/2/01 1-
1 kredit

Povinné předměty (P+PV 77 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb1001Úvod do sociální antropologie I. Kašparovázk 2/0/06 1Z
FSS:SANb1007Kritická interpretace náboženství I. Kašparovázk 1/1/06 4Z
FSS:SANb1005Současná sociální a kulturní teorie E. Šlesingerovázk 1/1/06 2Z
FSS:SANb1006Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí E. Šlesingerovázk 1/1/06 3Z
FSS:SANb1008Politická a ekonomická antropologie P. Laviolettezk 1/1/06 3Z
FSS:SANb1003Etnografické metody a terénní výzkum A. Souralovázk 1/1/06 1Z
FSS:SANb1004Seminář k etnografickým metodám a terénnímu výzkumu A. Souralovázk 0/2/09 2Z
FSS:SANb1002Seminář k Úvodu do sociální antropologie I. Kašparovázk 0/1/16 1P
51 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb2009Antropologie migrace A. Souralovázk 1/1/06 4-
FSS:SANb2010Antropologie a feminismus A. Souralovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb2011Antropologie, tělo a medicína E. Šlesingerovázk 1/16 5-
FSS:SANb2007Dějiny sociální antropologie Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 3-
FSS:SANb2012Vizuální studia E. Šlesingerovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb2014Antropologie spotřeby a konzumní společnosti Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 4-
FSS:SANb2008Antropológia a postsocializmus: transformácie a identity Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb2013Roma in Central Europe I. Kašparovázk 1/1/09 4-
51 kreditů