FSS SPR85 Sociální práce universální
Název anglicky: Social Work Universal
navazující prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: FSS N-SPR Sociální práce

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPR405 -zk 0/0- Z P
FSS:SPR408 -zk 0/0- P P
FSS:VPL513 -zk 0/0- P P
0 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPR406 -- 0/0- - V
FSS:SPR409 -zk 0/0- P P
FSS:SPR417 -zk 0/0- P P
FSS:SPR430 -- 0/0- P PV
FSS:SPR451 -- 0/0- - V
FSS:SPR466 -- 0/0- - PV
FSS:SPR469 -- 0/0- P PV
FSS:SPR470 -- 0/0- - PV
FSS:SPR479 -zk 0/0- P PV
FSS:SPR508 -- 0/0- - V
FSS:SPR512 -zk 0/0- P PV
FSS:SPR598 -z 0/0- Z -
FSS:VPL457 -- 0/0- - V
0 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPR407 -zk 0/0- Z P
FSS:SPR440 -- 0/0- P PV
FSS:SPR463 -- 0/0- - V
FSS:SPR467 -z 0/0- P P
FSS:SPR505 -- 0/0- - V
FSS:SPR581 -z 0/0- P -
FSS:VPL434 -- 0/0- - V
0 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SPR519 -z 0/0- P -
0 kreditů