FSS DPOL03 Bezpečnostní a strategická studia
Název anglicky: Security and Strategic Studies
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS D-POL_ Politologie

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:POLd0001Individuální studijní plán I. J. Holzerz 0/0/010 - -
FSS:POLd0201Soudobý politologický výzkum bezpečnosti M. Marešzk 0/1/110 - -
20 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:POLd0002Individuální studijní plán II. J. Holzerz 0/0/010 - -
FSS:POLd0012Political Research: Theories and Methods A. Robertszk 0/0/020 - -
FSS:POLd0202Současný výzkum populismu a radikalismu V. Havlíkz 0/0/010 - -
40 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:D_AJ_1Anglický jazyk 1 P. Trávníkováz 0/0/02 - -
FSS:D_AJ_2Anglický jazyk 2 P. Trávníkovázk 0/0/04 - -
FSS:POLd0003Individuální studijní plán III. J. Holzerz 0/0/015 - -
FSS:POLd0005Disertační projekt J. Holzerk 0/0/020 - -
41 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:FSS910Zahraniční výjezd M. Vaculíkz 0/0/04 - -
FSS:FSS920Presentation of the academic paper at the international workshop (EUSOC) T. Sirovátkaz 0/0 workshop 3 days.15 - -
FSS:POLd0004Individuální studijní plán IV. J. Holzerz 0/0/015 - -
FSS:POLd0010Politologická konference J. Holzerz 0/0/010 - -
44 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:FSS900Zahraniční výzkumný pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 - -
FSS:FSS990Zahraniční pracovní pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 - -
40 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:POLd0006Příprava disertační práce I. J. Holzerk 0/0/020 - -
FSS:POLd0011Zahraniční politologická konference J. Holzerz 0/0/010 - -
30 kreditů

7. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:POLd0007Příprava disertační práce II. J. Holzerk 0/0/020 - -
20 kreditů

8. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:POLd0009Disertační práce J. Holzerk 0/0/040 - -
40 kreditů