FSS DSAJ04 Population studies
Název anglicky: Population studies
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FSS D-SAJ_ Sociology

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SOCd0106Creative Writing in Sociology B. Jaworskyz blokově - Termíny budou/jsou určeny v sylabu ( Manipulace se studijními materiály)20 - P
FSS:SOCd0113Analýza dat T. Katrňákz 0/0/020 - P
40 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:FSSd0920Prezentace vědecké práce na mezinárodním semináři (EUSOC) T. Sirovátkaz 0/0/015 - PV
FSS:SOCd0104Seminář k disertační práci I P. Baršak 0/0/020 - P
FSS:SOCd0116Řízená účast na výuce L. Rabušicz 0/0/0- - PV
FSS:SOCd0117Aplikovaná demografie Z. Brzozowskaz 0/0/0 blokově.15 - P
50 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:FSSd0900Zahraniční výzkumný pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 - PV
FSS:FSSd0910Zahraniční výjezd M. Vaculíkz 0/0/04 - PV
FSS:FSSd0990Zahraniční pracovní pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 - PV
44 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SOCd0105Seminář k disertační práci II P. Baršak 0/0/025 - P
FSS:SOCd0115Semináře na jiných univerzitách L. Rabušicz 0/0/015 - PV
40 kreditů

7. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SOCd0110Prezentace na konferenci M. Kreidlz 0/0/05 - P
FSS:SOCd0111Veřejná prezentace disertační práce M. Kreidlk 0/0/015 - P
20 kreditů

8. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SOCd0112Publikace/ Publications C. Szalók 0/0/020 - P
FSS:SOCd0114Publikace II M. Kreidlz 0/0/020 - PV
FSS:SOCd0119Seminář k dokončení disertační práce I L. Rabušick 0/0/020 - PV
60 kreditů

9. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SOCd0120Seminář k dokončení disertační práce II L. Rabušick 0/0/020 - PV
20 kreditů

10. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SOCd0121Seminář k dokončení disertační práce III L. Rabušick 0/0/020 - PV
20 kreditů

11. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SOCd0122Seminář k dokončení disertační práce IV L. Rabušick 0/0/020 - PV
20 kreditů

12. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SOCd0123Seminář k dokončení disertační práce V L. Rabušick 0/0/020 - PV
20 kreditů

13. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SOCd0124Seminář k dokončení disertační práce VI L. Rabušick 0/0/020 - PV
20 kreditů

14. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SOCd0125Seminář k dokončení disertační práce VII L. Rabušick 0/0/020 - PV
20 kreditů

15. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SOCd0126Seminář k dokončení disertační práce VIII L. Rabušick 0/0/020 - PV
20 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:FSSd0902Německý jazyk pro doktorské studium R. Heroutzk 0/0/04 - PV
FSS:FSSd0903Ruský jazyk pro doktorské studium M. Ševečkovázk 0/0/04 - PV
FSS:FSSd0904Španělský jazyk pro doktorské studium V. De Azevedo Camachozk 0/0/04 - PV
FSS:FSSd0905Francouzský jazyk pro doktorské studium K. Sedláčkovázk 0/0/04 - PV
FSS:SOCd0101Seminář k disertačním projektům M. Kreidlk 0/0/020 - P
FSS:SOCd0102Metodologický seminář K. Nedbálkovák 0/0/015 - P
FSS:SOCd0103Texty z obecné sociologie I C. Szalóz 0/0/015 - P
FSS:SOCd0107Recenze I M. Kreidlz 0/0/02 - P
FSS:SOCd0108Recenze II M. Kreidlz 0/0/03 - P
FSS:SOCd0109Příprava disertace M. Kreidlk 0/0/020 - P
91 kreditů