FSS DPSYAJ02 General psychology
Název anglicky: General psychology
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: FSS D-PSYAJ_ Psychology
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:FSSd0900Zahraniční výzkumný pobyt V. Hloušekk 0/0/020 - PV
FSS:FSSd0910Zahraniční výjezd V. Hloušekz 0/0/04 - PV
FSS:FSSd0990Zahraniční pracovní pobyt V. Hloušekk 0/0/020 - PV
FSS:PSYd0001Teorie a metodologie vědy I. Čermákzk 0/0/010 - P
FSS:PSYd0002Obecná psychologie S. Ježekk 0/0/015 - P
FSS:PSYd0007Společný seminář P. Macekz 0/0/02 - P
FSS:PSYd0008Vystoupení na konferencích I P. Macekz 0/0/013 - P
FSS:PSYd0009Vystoupení na konferencích II P. Macekz 0/0/015 - P
FSS:PSYd0010Odborná publikace P. Macekk 0/0/015 - P
FSS:PSYd0011Odborná publikace P. Macekk 0/0/025 - P
FSS:PSYd0013Disertační práce - teoretická část A P. Macekk 0/0/020 - P
FSS:PSYd0015Prezentace a obhajoba disertačního projektu P. Macekz 0/0/015 - P
FSS:PSYd0016Disertační práce - výzkumná část A P. Macekk 0/0/020 - P
FSS:PSYd0021Příprava disertační práce P. Macekz 0/0/020 - V
FSS:PSYd0024Disertační práce - teoretická část B P. Macekk 0/0/020 - P
FSS:PSYd0025Disertační práce - výzkumná část B P. Macekk 0/0/020 - P
FSS:PSYd0027Analýza dat – kvalitativní výzkum T. Řiháčekk 0/0/020 - P
FSS:PSYd0028Analýza dat – kvantitativní výzkum S. Ježekz 0/0/015 - P
FSS:PSYd0029Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 - P
FSS:PSYd0030Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 - P
FSS:PSYd0031Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 - P
FSS:PSYd0032Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 - P
297 kreditů