FSS GEN72 Genderová studia
Název anglicky: Gender Studies
bakalářský prezenční na dostudování hlavní
Zahrnut v programu: FSS B-SOC Sociologie

Úvodní informace / Pokyny

Jde o studijní plán na dostudování pro původní dvouoborové studium programu, kde studující píše bakalářskou diplomovou práci. Celkově je třeba získat 100 kreditů (z toho 3 za jazyk a TV a 10 kr. za volitelné předměty). Studující absolvují všechny povinné předměty (66 kr.), předměty k závěrečné práci (15 kr.) a dále 6 kreditů za předměty povinně volitelné vybrané z uvedeného seznamu.

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:GEN102Historie ženského hnutí a feminismu K. Liškovázk 1/1/06 - P
FSS:GEN103Genderová struktura společnosti I. K. Nedbálkovázk 2/0/06 - P
FSS:GEN143Seminář k genderové struktuře společnosti I. K. Nedbálkovázk 0/1/03 - P
FSS:SOC101Úvod do sociologie C. Szalózk 2/0/06 - P
21 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:GEN101Sociologické teorie genderu I. Šmídovázk 2/06 - P
FSS:GEN104Metodologie výzkumu genderové problematiky I. Šmídovázk 1/16 - P
FSS:GEN110Proseminář ke kurzu sociologické teorie genderu K. Liškovázk 0/1/03 - P
15 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:GEN105Gender a právo ČR a EU I. Šmídovázk 1/1/03 - P
FSS:GEN106Genderová struktura společnosti II. I. Šmídovázk 0/2/06 - P
FSS:GEN107Metody kvalitativního výzkumu K. Nedbálkovázk 1/16 - P
15 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:GEN108Metody prosazování genderové rovnosti I. Šmídovázk 1/16 - P
FSS:GEN130Praxe I. I. Šmídováz 0/1/01 - P
7 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:GEN111Gender a věda K. Liškovázk 1/16 - PV
FSS:GEN131Praxe 2 I. Šmídovázk 0/0/02 - P
FSS:GEN144Kritická analýza textu I. Šmídovázk 1/1/06 - PV
FSS:gen190Projekt k bakalářské práci I. Šmídováz 0/2/06 - P
20 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:GEN109Diplomový seminář I. Šmídováz 0/2/012 - P
FSS:GEN119Násilí na ženách I. Šmídovázk 1/1/06 - PV
18 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 - -
FSS:SAN104Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí E. Šlesingerovázk 1/1/06 - V
FSS:SAN230Antropologie a feminismus A. Souralovázk 1/1/06 - V
FSS:SOC152Gender a intimita K. Liškovázk 1/1/06 - PV
FSS:SOC296Gender and Sexuality in Contemporary European Societies I. Šmídovázk 2/0/06 - PV
FSS:SOC299Muži, maskulinity a gender I. Šmídovázk 1/16 - PV
FSpS:p971Tělesná výchova – Zdravotní tělesná výchova Z. Svobodováz 0/2/01 - -
35 kreditů