FSS SOC74 Sociologie + Genderová studia
Název anglicky: Sociology + Gender Studies
bakalářský prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: FSS B-SOC Sociologie

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:GEN102Historie ženského hnutí a feminismu K. Liškovázk 1/1/06 - P
FSS:GEN103Genderová struktura společnosti I. K. Nedbálkovázk 2/0/06 - P
FSS:GEN143Seminář k genderové struktuře společnosti I. K. Nedbálkovázk 0/1/03 - P
FSS:SOC101Úvod do sociologie C. Szalózk 2/0/06 - P
FSS:SOC104Proseminář k úvodu do sociologie R. Vidoz 0/2/06 - P
FSS:SOC292Úvod do genderových studií I. Šmídovázk 1/1/06 - PV
33 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:GEN101Sociologické teorie genderu I. Šmídovázk 2/06 - P
FSS:GEN104Metodologie výzkumu genderové problematiky I. Šmídovázk 1/16 - P
FSS:GEN110Proseminář ke kurzu sociologické teorie genderu K. Liškovázk 0/1/03 - P
FSS:SOC103Obecná sociologická teorie R. Maradazk 1/1/06 - P
FSS:SOC103aProseminář k obecné sociologické teorii C. Szalóz 0/2/06 - PV
FSS:SOC106Metodologie sociálních věd T. Katrňákzk 1/1/06 - P
FSS:SOC109Demografie L. Rabušiczk 1/1/06 - P
FSS:SOC296Gender and Sexuality in Contemporary European Societies I. Šmídovázk 2/0/06 - PV
FSS:SOC299Muži, maskulinity a gender I. Šmídovázk 1/16 - PV
51 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:GEN105Gender a právo ČR a EU I. Šmídovázk 1/1/03 - P
FSS:GEN106Genderová struktura společnosti II. I. Šmídovázk 0/2/06 - P
FSS:GEN107Metody kvalitativního výzkumu K. Nedbálkovázk 1/16 - P
FSS:SAN101Úvod do sociální antropologie I. Kašparovázk 2/0/06 - PV
FSS:SAN108Etnografické metody a terénní výzkum A. Souralovázk 1/1/06 - PV
FSS:SOC108Statistická analýza dat L. Rabušiczk 1/2/06 - P
FSS:SOC254Chapters in Cultural Sociology W. Binderzk 1/1/09 - PV
FSS:SOC259Četba z klasické sociologie R. Vidoz 1/2/06 - PV
48 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:GEN108Metody prosazování genderové rovnosti I. Šmídovázk 1/16 - P
FSS:GEN130Praxe I. I. Šmídováz 0/1/01 - P
FSS:SAN103Současná sociální a kulturní teorie E. Šlesingerovázk 1/1/06 - PV
FSS:SAN106Politická a ekonomická antropologie Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 - PV
FSS:SOC107Metody výzkumu v sociologii L. Rabušiczk 1/1/06 - P
FSS:SOC122Sociologie náboženství R. Vidozk 1/1/06 - PV
FSS:SOC133Sociologie kultury C. Szalózk 1/1/06 - PV
FSS:SOC142Úvod do urbánní sociologie S. Ferenčuhovázk 1/1/06 - PV
FSS:SOC152Gender a intimita K. Liškovázk 1/1/06 - PV
FSS:SOC186Výzkumná praxe I. Šmídováz 0/2/06 - PV
FSS:SOC271Sociální fenomény v kulturních souvislostech:Sociologie fotbalu R. Maradazk 1/1/06 - PV
FSS:SOC286Populism and Authoritarianism W. Binderzk 1/1/09 - PV
FSS:SOC290Paměť, trauma, generace R. Maradazk 1/1/06 - PV
76 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:GEN111Gender a věda K. Liškovázk 1/16 - PV
FSS:GEN131Praxe 2 I. Šmídovázk 0/0/02 - P
FSS:GEN144Kritická analýza textu I. Šmídovázk 1/1/06 - PV
FSS:SOC243aProjekt k bakalářské práci L. Rabušicz 0/2/05 - P
FSS:SOC284Sociální gerontologie L. Vidovićovázk 1/1/06 - PV
FSS:SOC288Biographical Sociology C. Szalózk 1/1/06 - PV
FSS:SOC289Population Changes Z. Brzozowskazk 1/1/09 - PV
FSS:SOC291Sociology of Nationalism C. Szalózk 1/1/06 - PV
FSS:gen190Projekt k bakalářské práci I. Šmídováz 0/2/06 - P
52 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:GEN109Diplomový seminář I. Šmídováz 0/2/012 - P
FSS:GEN119Násilí na ženách I. Šmídovázk 1/1/06 - PV
FSS:SAN202Antropologie migrace C. Szalózk 1/16 - PV
FSS:SOC243Seminář k bakalářské práci L. Rabušicz 0/2/010 - P
34 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 - -
FSpS:P9901Tělesná výchova - Sebeobrana specifických skupin A. Zvonekz 0/2/01 - -
FSS:SAN104Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí E. Šlesingerovázk 1/1/06 - V
FSS:SAN230Antropologie a feminismus A. Souralovázk 1/1/06 - V
FSpS:p971Tělesná výchova - Zdravotní tělesná výchova H. Vrtělováz 0/2/01 - -
18 kreditů