FSS SAN01 Sociální antropologie
Název anglicky: Social Anthropology
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS B-SAN Sociální antropologie

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška se skládá z pěti částí
1) Metody sociální antropologie: Písemná zkouška formou přípravy návrhu výzkumného projektu. Studující si volí jeden text ze čtyř, a na základě příslušných podkladů pak formulují výzkumný návrh postavený na kvalitativní výzkumné metodě. Zkouška navazuje na všechny povinné předměty, neboť v návrhu výzkumného projektu studující prokazují nejen znalost metodologie, ale i její rámující teorie a oborové a aplikované antropologie.
2) Teorie sociální antropologie: písemná zkouška formou uceleného textu/eseje. Studující si volí a odpovídají na dvě otázky ze čtyř. Zkouška navazuje na povinné předměty SANb1001, SANb1002, SANb1005, SANb1006, SANb1007, SANb1008 a SANb2007.
3) Aplikovaná sociální antropologie: písemná zkouška formou uceleného textu/eseje. Studující si volí a odpovídá na tři ze šesti otázek. Zkouška navazuje na povinné předměty SANb1001, SANb1002, SANb1006 a SANb1007, SANb1008.
4) Oborová sociální antropologie: písemná zkouška formou uceleného textu/eseje. Studující si volí a odpovídají na dvě otázky ze čtyř. Zkouška navazuje na povinné předměty SANb2009, SANb2011, SANb2017, SANb2019.
5) Studující musí úspěšně obhájit i bakalářskou práci. K její kompilaci a obhajobě přispívají všechny povinné předměty.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

1) Z ženy matkou: prožívání mateřství současnými prvorodičkami (https://is.muni.cz/auth/th/397441/fss_b/?fakulta=1423;obdobi=7131)
2) Stávání se tělem tchaj-ti: analýza formy osmnácti pohybů (https://is.muni.cz/th/408660/fss_b)
3) Škola jako totální instituce pohledem politické antropologie (https://is.muni.cz/th/407969/fss_b/)
4) Prázdniny pro psa: Analýza ,,rodinných" hotelů pro psy a pohled jejich provozovatelů na pozici psa ve společnosti (https://is.muni.cz/th/427373/fss_b/)
5) Veřejný prostor v sousedství optikou sociálního kapitálu (https://is.muni.cz/th/427323/fss_b/)

Doporučený průchod studijním plánem

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ (9 kr.)

Studující musí splnit minimálně 9 ECTS kreditů. Volí si kterýkoliv předmět na nabídky FSS.

Jazyky (4 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština. Níže uvedený předmět je vložen coby příklad, studující si volí podle vlastní potřeby a preferencí tak, aby byla splněna podmínka kompetence úrovně B2.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 1-
4 kredity

TV (2 kr.)

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy. Níže uvedené předměty slouží jako inspirace, studující si volí dle vlastních preferencí.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P908Physical Education - Badminton Z. Svobodováz 0/2/01 1-
FSpS:p974Tělesná výchova – Florbal J. Škodaz 0/2/01 2-
2 kredity

Bakalářská práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb2001Projekt k bakalářské práci C. Szalóz 0/2/05 5P
FSS:SANb2002Seminář k bakalářské práci C. Szalóz 0/2/010 6P
15 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb1001Úvod do sociální antropologie I. Kašparovázk 2/0/06 1Z
FSS:SANb1002Seminář k Úvodu do sociální antropologie I. Kašparovázk 0/1/16 1P
FSS:SANb1003Etnografické metody a terénní výzkum A. Souralovázk 1/1/06 1Z
FSS:SANb1004Seminář k etnografickým metodám a terénnímu výzkumu A. Souralovázk 0/2/09 2Z
FSS:SANb1005Současná sociální a kulturní teorie E. Šlesingerovázk 1/1/06 2Z
FSS:SANb1006Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí E. Šlesingerovázk 1/1/06 3Z
FSS:SANb1007Kritická interpretace náboženství I. Kašparovázk 1/1/06 4Z
FSS:SANb1008Politická a ekonomická antropologie P. Laviolettezk 1/1/06 5Z
FSS:SANb2007Dějiny sociální antropologie Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 5P
FSS:SANb2009Antropologie migrace A. Souralovázk 1/1/06 5P
FSS:SANb2011Antropologie, tělo a medicína E. Šlesingerovázk 1/16 5P
FSS:SANb2017Etnicita a nacionalismus v kontextu střední Evropy I. Kašparovázk 1/1/06 4P
FSS:SANb2019Materiální kultura Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 4P
81 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Předměty vyučované v anglickém jazyce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb2004Exhibiting Anthropology I. Kašparovázk 1/1/09 5-
FSS:SANb2006Anthropology of Consumption and Consumer Society Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/09 4-
FSS:SANb2013Roma in Central Europe I. Kašparovázk 1/1/09 4-
FSS:SANb2020Anthropology of Power, (Dis)Empowerment, and Resistance Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/09 5-
FSS:SANb2021Anthro LABoratory E. Šlesingerovázk 1/1/09 4-
FSS:SANb2025Antropology of Migration in CEE A. Souralovázk 1/1/09 4-
54 kreditů

Předměty vyučované v českém jazyce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb2003Antropologie a islám I. Kašparovázk 1/1/06 4-
FSS:SANb2005Antropologie, roboti, stroje E. Šlesingerovázk 1/1/06 4-
FSS:SANb2008Antropológia a postsocializmus: transformácie a identity Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb2010Antropologie a feminismus A. Souralovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb2012Vizuální studia E. Šlesingerovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb2015Antropologie Izraelsko-palestinského konfliktu I. Kašparovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb2016Antropologie a děti: informátoři, respondenti, výzkumníci I. Kašparovázk 1/1/06 4-
FSS:SANb2018Jak se čte a píše etnografie Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 4-
FSS:SANb2022Antropologie, biotechnologie a život zítřka E. Šlesingerovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb2023Antropologie péče a pečování A. Souralovázk 1/1/05 4-
FSS:SANb2024Věk, životní cyklus a stárnutí: Antropologická perspektiva A. Souralovázk 1/1/06 5-
65 kreditů