FSS SAN01 Sociální antropologie
Název anglicky: Social Anthropology
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS B-SAN Sociální antropologie

  1. Celouniverzitní základ: minimálně 9 ECTS z libovolného předmětu/ů nabídky FSS + 4 ECTS za jazyky a prokázání kompetence úrovně B2 + 2 ECTS za tělesnou výchovu, splněnou dvěma zápočty.
  2. Projekt k bakalářské práci 5 ECTS + Seminář k bakalářské práci 10 ECTS
  3. Povinné předměty 81 ECTS
  4. Povinně-volitelné předměty v souhrnu minimálně 69 ECTS. V tomto bodě musí být současně splněna podmínka absolvování minimálně dvou předmětů vedených v anglickém jazyce.

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 - -
FSpS:P908Physical Education - Badminton Z. Svobodováz 0/2/01 - -
FSS:SANb1001Úvod do sociální antropologie I. Kašparovázk 2/0/06 Z P
FSS:SANb1002Seminář k Úvodu do sociální antropologie I. Kašparovázk 0/1/16 P P
FSS:SANb1003Etnografické metody a terénní výzkum A. Souralovázk 1/1/06 Z P
23 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SANb1004Seminář k etnografickým metodám a terénnímu výzkumu A. Souralovázk 0/2/09 Z P
FSS:SANb1005Současná sociální a kulturní teorie E. Šlesingerovázk 1/1/06 Z P
FSpS:p974Tělesná výchova – Florbal J. Škodaz 0/2/01 - -
16 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SANb1006Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí E. Šlesingerovázk 1/1/06 Z P
6 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SANb1007Kritická interpretace náboženství I. Kašparovázk 1/1/06 Z P
FSS:SANb2003Antropologie a islám I. Kašparovázk 1/1/06 - PV
FSS:SANb2005Antropologie, roboti, stroje E. Šlesingerovázk 1/1/06 - PV
FSS:SANb2006Anthropology of Consumption and Consumer Society Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/09 - PV
FSS:SANb2013Roma in Central Europe I. Kašparovázk 1/1/09 - PV
FSS:SANb2016Antropologie a děti: informátoři, respondenti, výzkumníci I. Kašparovázk 1/1/06 - PV
FSS:SANb2017Etnicita a nacionalismus v kontextu střední Evropy I. Kašparovázk 1/1/06 P P
FSS:SANb2018Jak se čte a píše etnografie Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 - PV
FSS:SANb2019Materiální kultura Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 P P
FSS:SANb2021Anthro LABoratory E. Šlesingerovázk 1/1/09 - PV
FSS:SANb2023Antropologie péče a pečování A. Souralovázk 1/1/05 - PV
FSS:SANb2025Antropology of Migration in CEE A. Souralovázk 1/1/09 - PV
83 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SANb1008Politická a ekonomická antropologie P. Laviolettezk 1/1/06 Z P
FSS:SANb2001Projekt k bakalářské práci C. Szalóz 0/2/05 P P
FSS:SANb2004Exhibiting Anthropology I. Kašparovázk 1/1/09 - PV
FSS:SANb2007Dějiny sociální antropologie Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 P P
FSS:SANb2008Antropológia a postsocializmus: transformácie a identity Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 - PV
FSS:SANb2009Antropologie migrace A. Souralovázk 1/1/06 P P
FSS:SANb2010Antropologie a feminismus A. Souralovázk 1/1/06 - PV
FSS:SANb2011Antropologie, tělo a medicína E. Šlesingerovázk 1/16 P P
FSS:SANb2012Vizuální studia E. Šlesingerovázk 1/1/06 - PV
FSS:SANb2015Antropologie Izraelsko-palestinského konfliktu I. Kašparovázk 1/1/06 - PV
FSS:SANb2020Anthropology of Power, (Dis)Empowerment, and Resistance Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/09 - PV
FSS:SANb2022Antropologie, biotechnologie a život zítřka E. Šlesingerovázk 1/1/06 - PV
FSS:SANb2024Věk, životní cyklus a stárnutí: Antropologická perspektiva A. Souralovázk 1/1/06 - PV
83 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SANb2002Seminář k bakalářské práci C. Szalóz 0/2/010 P P
10 kreditů