FSS GLC01 Global Challenges: Society, Politics, Environmnent
Název anglicky: Global Challenges: Society, Politics, Environmnent
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS B-GLC Global Challenges: Society, Politics, Environment

Součásti SZZ a jejich obsah

Písemná zkouška se skládá ze tří částí:

1. Globální výzvy.
Zkouška pokrývá základní témata, která byla diskutována v povinných kurzech. Studující mají prokázat, že dokáží přemýšlet o globálních výzvách interdisciplinárně. Studující odpovídají na dvě ze čtyř nabízených otázek.

Následující kurzy jsou spjaty s touto částí SZZ:
GLCb1001 Introduction to Global Challenges
GLCb1002 Seminar to Global Challenges
GLCb1011 Globalization and its Challenges
GLCb1013 Migration and Displacement: Multidisciplinary Perspectives
GLCb1014 Social movements: Multidisciplinary Approach
GLCb1015 Combating global Political and Security challenges and risks: practical workshop
GLCb1016 Combating global Social challenges and risks: practical workshop
GLCb1016 Combating global Environmental challenges and risks: practical workshop

2. Metodologie výzkumu globálních výzev.
Studující si vybírají jeden ze čtyř nabízeních novinových textů a dizajnují návrh výzkumu. Mohou si přitom vybrat, zda zvolí kvantitativní nebo kvalitativní metodologii.

Následující kurzy se vztahují k této části SZZ:
GLCb1008 Introduction to Methodology of Social Sciences
GLCb1010 Qualitative Methodology in Action
GLCb1012 Quantitative Methodology in Action

3. Teorie a přístupy v sociologii, politologii, environmentálních studiích a sociální antropologii.
Studující napíšou krátkou esej, která prokazuje jejich schopnost využívat terminologii daných disciplín. Odpovídají na dvě ze čtyř nabízených otázek.

Následující kurzy jsou zahrnuty v této části SZZ:
GLCb1003 Central Europe: Politics and Society
GLCb1005 Fundamentals in Political Science and Security Studies
GLCb1006 Main Issues in Sociology
GLCb1007 Key Concepts in Environmental studies
GLCb1009 Selected Chapters from Social Anthropology

Studující též obhajují svou bakalářskou práci.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Studující mohou psát bakalářskou práci ve vybraných formátech:
1. Přehled literatury.
2. Analýza sekundárních dat.
3. Empirický text.

Navrhovaná témata:
Analýza migračních politik ve vybraných zemích
Mediální prezentace klimatické změny
Analýza vybraného sociálního hnutí
Nacionalismus a gender: přehledová studie
Sociální a kulturní aspekty bezpečnostních rizik
Environmentální aspekty nacionalismu

Doporučený průchod studijním plánem

Bachelor thesis

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:GLCb1018Diploma seminar I: Thesis proposal A. Souralováz 0/0/28 5P
FSS:GLCb1019Diploma seminar II: Thesis writing A. Souralováz 0/0/28 6P
16 kreditů

Compulsory courses (A)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:GLCb1001Introduction to Global Challenges A. Souralovázk 0/2/06 1Z
FSS:GLCb1002Seminar: Introduction to Global Challenges A. Souralovázk 0/2/06 1Z
FSS:GLCb1003Central Europe: Politics and Society M. Pinkzk 1/1/05 1Z
FSS:GLCb1004Academic Skills B. Jaworskyzk 0/2/05 1P
FSS:GLCb1005Fundamentals in Political Science and Security Studies V. Stojarovázk 1/1/05 2Z
FSS:GLCb1006Main Issues in Sociology P. Pospěchzk 1/1/05 2Z
FSS:GLCb1007Key Concepts in Environmental studies Z. Ulčákzk 1/1/05 2Z
FSS:GLCb1008Introduction to Methodology of Social Sciences J. Navrátilzk 1/1/05 2Z
FSS:GLCb1009Selected Chapters from Social Anthropology I. Kašparovázk 1/1/05 3Z
FSS:GLCb1010Qualitative Methodology in Action A. Souralovázk 0/2/17 3Z
FSS:GLCb1011Globalization and its challenges C. Szalózk 1/1/06 3Z
FSS:GLCb1012Quantitative Methodology in Action T. Katrňákzk 1/1/17 4Z
FSS:GLCb1013Migration and Displacement M. Bartoszewiczzk 1/1/06 4Z
FSS:GLCb1014Social Movements: Multidisciplinary Approach J. Navrátilzk 1/1/06 4Z
FSS:GLCb1015Combating Global Political and Security Challenges and Risks: Practical Workshop V. Stojarovázk 0/2/05 5P
FSS:GLCb1016Combating Global Social Challenges and Risks: Practical Workshop A. Souralovázk 0/2/05 5P
FSS:GLCb1017Combating Global Environmental Challenges and Risks: Practical Workshop Z. Ulčákzk 0/2/05 6P
94 kreditů

Optional courses (B)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:GLCb2001Climate Change: Environment, Politics, and Society P. Pospěchzk 1/1/05 2-
FSS:GLCb2002Communism: Politics, Culture and Society C. Szalózk 1/1/05 4-
FSS:GLCb2003Culture and Politics of Populism W. Binderzk 1/1/05 1-
FSS:GLCb2004Nationalism: Culture, Society, Politics, and Environment M. Bartoszewiczzk 1/1/05 4-
FSS:GLCb2005Culture, Nature, Technology V. Pelikánzk 1/1/05 3-
FSS:GLCb2006Changing urban and rural environments - global challenges, local experiences and contested futures L. Galčanová Batistazk 1/1/05 1-
FSS:GLCb2007Power, Governance and Global Justice E. Šlesingerovázk 1/1/05 6-
FSS:GLCb2008Future Challenges: Food, Work, Shelter T. Dosedělzk 1/1/05 6-
FSS:GLCb2009Money: Politics, Society and Environment A. Pinkovázk 1/1/05 1-
FSS:GLCb2010Global Radicalization and Extremism M. Marešzk 1/1/05 3-
FSS:GLCb2011Global Security Policy M. Bartoszewiczzk 1/1/05 6-
FSS:GLCb2012It's fake news! M. Gregorzk 1/1/05 2-
FSS:GLCb2013Understanding Social-Ecological and Technological Systems Ch. Kimmichzk 1/1/05 2-
FSS:GLCb2014Environment and Education J. Činčerazk 1/1/05 3-
FSS:GLCb2015Environmental history P. Szabózk 1/1/05 5-
FSS:GLCb2016Global Challenges from the Perspective of Population Studies L. Vidovićovázk 1/1/05 6-
FSS:GLCb2017Global Issues in Social Antrhopology A. Souralovázk 1/1/05 4-
FSS:GLCb2018Inequalities in Global Societies: Ethnicity, Class, Gender K. Nedbálkovázk 1/1/05 2-
FSS:GLCb2019Global Networks and Cultural War R. Maradazk 1/1/05 5-
95 kreditů

MU Physical Education